За проекта

Проектът ‘Правата на гражданите на ЕС’ (на английски: EU Citizens’ Rights Project)

предоставя информация, консултации и подкрепа на гражданите на ЕС в Шотландия и свързва групи и организации, работещи с обществото. Ние сме група от лица, заети в неправителствения сектор, научни работници, правни експерти и доброволци. Можете да прочетете повече за главните членове на нашия екип в секцията ‘За нас’.

Нашата цел е да съдействаме на гражданите на ЕС да получат достъп до информация и консултации относно техните права, и да насърчим и улесним контактите между тях и публичния сектор и правителствените организации. Искаме да информираме гражданите на ЕС за възможностите, достъпни за тях в Шотландия, както и да допринесем да по-добра осведоменост за техните опасения и потребности, особено тези, свързани с вероятността от настъпване на Брекзит (излизане на Великобритания от Европейския съюз).

Настоящи дейности

Посетете нашата Фейсбук страница (страницата е налична на английски език) или секцията ‘Събития за повече информация за предстоящи събития.

Можете да намерите нашето проучване на потребностите на гражданите на ЕС, свързани с Брекзит тук.

История

Стартирахме проекта през пролетта на 2018 г. Първоначалните дейности бяха предприети със съдействието на Офиса на Европейската комисия в Шотландия. Те включваха две направления: поредица от четири събития за граждани на ЕС, уведомяващи ги за правата им преди и след Брекзит; и изработването, печатането и разпространението на многоезични информационни бюлетини относно преговорите за Брекзит.

На срещите в Инвърнес, Единбург, Абърдийн и Глазгоу присъстваха почти 400 граждани на ЕС. Тези срещи бяха отразени в местни и национални медии, както и в медиите основаващи се на гражданското общество. Информационните бюлетини, които бяха разпечатани в 15,000 копия и разпространени в цяла Шотландия от нашите партньори, сега са достъпни онлайн на английски, полски, испански, румънски, литовски и латвийски. В отговор на големия отзив сред населението продължихме с поредицата от събития през ранната есен на 2018 г., организирайки събития в Лерик, Ливингстън, Дънди, Пърт и Еър, както и експертни сесии на полски, румънски и словашки в Единбург и Глазгоу.

Втората фаза на нашия проект започна през септември 2018 г., с помощта на субсидия от шотландското правителство. Тази фаза включваше още една поредица от събития, създаването на тази страница с информация за правата на гражданите на ЕС, и организиране на фокусни групи и консултации с цел проучване на проблемите, засягащи гражданите на 27-те държави-членки на ЕС в Шотландия и анализ на техните потребности, особено тези, произтичащи от Брекзит.

От пролетта на 2019 г., отново с подкрепата на шотландското правителство, и в сътрудничество с няколко неправителствени организации, организирахме експертни сесии с превод за определени групи граждани на ЕС, както и обучителни сесии за консултанти.

Снимки от проекта