Станете доброволец

Нашият проект не може да продължи без помощта на доброволци! Искате ли да станете доброволец на някое от нашите събития? Попълнете този Въпросник (въпросникът е наличен на английски език) и ни го изпратете на адрес info@citizensrightsproject.org.