Πολίτες της ΕΕ στην Σκωτία

Σύμφωνα με στοιχεία της Κυβέρνησης της Σκωτίας, υπάρχουν περίπου 235.000 Ευρωπαίοι πολίτες από 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαβιούν στην Σκωτία. Το πρόγραμμά μας έχει ως στόχο να πληροφορήσει αυτούς τους υπηκόους της ΕΕ σχετικά με τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σ’ αυτούς στη Σκωτία αλλά και να ευαισθητοποιήσει επί των αναγκών και ανησυχιών τους σε σχέση με την πιθανότητα του Brexit ειδικότερα.

Ποιοι είναι οι υπήκοοι της ΕΕ στη Σκωτία;

Οι 235.000 πολίτες (σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου 2018) από 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν την Σκωτία σπίτι τους, με την εγκατάσταση και την διαμονή τους εδώ σύμφωνα με τους κανόνες της “ελεύθερης διακίνησης” της ΕΕ. Πρόκειται για πολίτες από τις ακόλουθες χώρες:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία.

Η πλειοψηφία των υπηκόων της ΕΕ στην Σκωτία προέρχονται από κράτη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004. Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι που διαμένουν στην Σκωτία είναι Πολωνοί.

Η κατάσταση και τα το δικαίωμα παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σκωτία ενδέχεται να αλλάξει ως αποτέλεσμα του Brexit, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29.03.2019. Ο σκοπός του προγράμματός μας είναι να βοηθήσει αυτούς τους υπηκόους της ΕΕ στην πρόσβαση πληροφοριών και συμβουλών επί των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις επαφές τους με τον δημόσιο τομέα και τις κυβερνητικές οργανώσεις. Θέλουμε να πληροφορήσουμε τους υπηκόους αυτών των 27 χωρών της ΕΕ σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες στην Σκωτία και να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό σχετικά με προβλήματα και τις ανάγκες τους όσον αφορά στην πιθανότητα του Brexit ειδικότερα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμά μας εδώ.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ πριν και μετά το Brexit, μπορείτε να διαβάσετε τα πολύγλωσσα ενημερωτικά δελτία μας ή να επισκεφτείτε την σελίδα μας Δικαιώματα Πολιτών.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους υπηκόους των υπόλοιπων 27 χωρών μελών της ΕΕ στη Σκωτία, διαβάζοντας την έκθεση του Κοινοβουλίου της Σκωτίας με θέμα Υπήκοοι της ΕΕ που διαβιούν στη Σκωτία.