Küldetésünk és víziónk

A Citizens’ Rights Project tájékoztatással szolgál, valamint tanácsadást és támogatást nyújt a Skóciában élő uniós állampolgároknak úgy, hogy összekapcsolja az európai közösségekben működő csoportokat és szervezeteket. Csoportunk nonprofit szektor dolgozóiból, kutatókból, jogi szakemberekből és önkéntesekből áll. Központi csapatunkról többet megtudhat itt..

Célunk, hogy az uniós állampolgároknak segítsünk hozzáférni az állampolgári jogokkal kapcsolatos információkhoz és tanácsadáshoz, és hogy bátorítsuk, illetve megkönnyítsük a közszolgálati szervekkel és kormányzati szervezetekkel való kommunikációjukat. Az uniós állampolgárokat szeretnénk tájékoztatni a Skóciában rendelkezésükre álló lehetőségekről, ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet a – különösen a Brexit kapcsán felmerült – aggodalmaikra és szükségleteikre.

Történetünk

2018. tavaszán kezdtük meg működésünket, az első tevékenységeinket az Európai Bizottság skóciai irodájának segítségével végeztük. Ez két részből állt: egy uniós állampolgároknak szóló 4 rendezvényből álló sorozat, amely tájékoztatást nyújtott a Brexit előtti és utáni jogaikról, továbbá nyomtatott tájékoztatókat készítettünk és terjesztettünk a Brexit-tárgyalásokról.

Az Invernessben, Edinburgh-ban, Aberdeenben és Glasgowban tartott gyűléseinken közel 400 uniós állampolgár vett részt, és ezek az események bekerültek a helyi, a nemzeti, valamint a közösségi sajtóba. Adatlapjaink , amelyekből 15 000 példányt nyomtattunk, és amelyeket partnerszervezeteink terjesztettek Skóciában, elérhetőek voltak angolul, lengyelül, spanyolul, románul, litvánul és lettül. A nyilvánvaló közösségi igényre válaszul 2018 őszének elején folytattuk a rendezvénysorozatot. Ebbe beletartoztak Lerwickben, Livingstonban, Dundeeben, Perthben és Ayrben tartott rendezvények, továbbá Edinburghban és Glasgowban lengyelül, románul és szlovákul tartott szakosodott gyűléseink.

Projektünk második szakasza 2018. szeptemberében kezdődött a skót kormánytól kapott támogatás segítségével. A Citizens’ Rights Project ekkor a kormány Stay in Scotland (Maradj Skóciában!) kampányának fontos pillérévé vált. A programjaink közé tartozott egy másik információs rendezvénysorozat, az uniós állampolgárok jogairól tájékoztatást nyújtó weboldalunk elindítása, valamint a Brexit következményeinek uniós állampolgárokra való hatását, a Brexit által jelentett kihívásokat és az ezzel kapcsolatos támogatási igényeket felmérő fókuszcsoportos kutatások szervezése. Továbbá lehetővé tettük a Skóciában élő EU27 állampolgárokat érintő, legfőképpen a Brexit-folyamatból eredő problémák kutatásának és az ebből eredő igények kielemzésének promótálását segítő különböző konzultációs tevékenységek elvégzését.

2019 tavaszán a skót kormány támogatásával folytattuk a nonprofit szektor számos szervezetével történő együttműködést azért, hogy az uniós polgárok egyes csoportjainak szakosodott, tolmácsolt előadásokat tartsunk, és tájékoztató üléseket szervezzünk civil szervezetek, közösségi csoportok és helyi hatóságok tanácsadóinak. A támogatást meghosszabbították, és 2019. szeptemberétől országszerte tájékoztató rendezvényeket szervezünk, és megpróbálunk elérni annyi EU/EGT és svájci állampolgárt, amennyit csak lehet, azért, hogy az uniós állampolgárok letelepedési rendszerén keresztül segítsünk nekik Skóciában maradni, és hogy tájékoztassuk őket a Brexitet megelőző és azt követő jogaikról.

Hogy működünk?

Célunk, hogy mindig magas színvonalú forrásokat és szolgáltatásokat nyújtsunk, és hogy a szolgáltatásainkat használó számos ember és szervezet számára elsődleges kapcsolódási pontot jelentsünk. A Skóciában élő uniós/EGT/svájci állampolgárok problémáit érintő tájékoztatási, tanácsadói és figyelemfelhívó tevékenységeink, konzultációink, kutatásaink és igényfelméréseink mind fontos részét képezik tevékenységeinknek, azért, hogy gondoskodhassunk arról, hogy az őket érintő kérdésekben a döntéshozók figyelembe vegyék szükségleteiket és aggodalmaikat. Vállalkozások és kulcsfontosságú szektorok is velünk együtt dolgoznak azon, hogy sikerüljön megtartani értékes munkatársaikat.

Szorosan együttműködünk a Citizens Advice Scotland szervezettel, a Feniksnél dolgozó partnereinkkel, és egyéb testvérszervezeteinkkel, mint pl. az angliai Settleddel, és országszerte számos partnerszervezetünkkel. Nyitottak vagyunk továbbá új partnerségi kapcsolatok kialakítására, és folytatjuk a tájékoztató rendezvények szervezését olyan helyeken, ahová eddig még nem jutottunk el, illetve olyan csoport és közösségek számára, amelyeknek szükségük van a tájékoztatásra.

Az általunk nyújtott segítő szolgálatások többnyelvű rendezvények, vagy előzetes időpontkérés nélkül működő fogadóóráink keretében érhetőek el (személyesen és/vagy online). Ezek teljesen ingyenesek, továbbá ingyenes személyre szabott segítő szolgálatunkon keresztül is hozzáférhetőek (ezek különböző uniós nyelveken is elérhetőek).

Többek között a következőkkel foglalkozunk:

?Veszélyeztetett csoportoknak, az ország központi részén (Central Belt, azaz a Glasgow-Edinburgh közötti területen) kívül élőknek és tolmácsszolgálatra szorulóknak tartott tájékoztató rendezvények szervezése.

?Nonprofit szektort és a helyi önkormányzat munkatársait megcélzó tájékoztató rendezvények, melyek célja az uniós állampolgárok letelepedési rendszerével és egyéb ügyekkel, pl. brit állampolgársággal, lakhatással és segélyekkel stb. kapcsolatos tájékoztatás nyújtása és kérdések megválaszolása.

?Elirányítás a megfelelő partnerszervezetekhez, vonatkozó anyagokhoz és támogató eszközökhöz, pl. a Home Office (Belügyminisztérium) eszköztára.
?Emelt szintű online szolgálat, amely különös figyelmet fordít azokra, akik távoli területeken élnek, vagy nem tudnak ellátogatni tájékoztató üléseinkre.

Subscribe for updates