Mūsų Vizija ir Misija

Citizens’ Rights Project (liet. Piliečių Teisės Projektas) teikia informaciją, konsultacijas ir paramą ES piliečiams gyvenantiems Škotijoje. Tai mes darome jungiant įvairias Europietiškas bendruomenės grupes ir organizacijas. Mes esame žmonių grupė, sudaryta iš trečiojo sektoriaus darbuotojų, mokslininkų, teisės ekspertų ir savanorių. Daugiau apie mūsų komandą galite sužinoti čia.

Mūsų tikslas yra suteikti informaciją ir konsultacijas apie ES piliečių teises, skatinant šių piliečių bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi ir vyriausybinėm organizacijom. Mes norime informuoti ES piliečius apie jiems skirtas galimybes Škotijoje ir skatinti ES piliečių interesų ir poreikių, ypač tų kurie išryškėjo po BREXIT referendumo, sklaidą.

Mūsų Istorija

Mūsų pirmieji darbai prasidėjo nuo 2018 metų pavasario, bendradarbiaujant su Europos Komisija Škotijoje. Šie darbai buvo sudaryti iš dviejų dalių: keturių renginių serija informuojanti ES piliečius apie jų teises prieš ir po BREXIT įsigaliojimo ir, informacijos suvestinių apie BREXIT derybas produkcija, spausdinimas ir sklaida įvairiomis kalbomis

Į susitikimus Invernese, Edinburge, Aberdyne ir Glazge atvyko beveik 400 ES piliečių. Pranešimai apie šiuos susitikimus buvo pasirodę vietinėje, nacionalinėje ir bendruomeninėje spaudoje. Išvis buvo atspausta ir Škotijoje išdalinta 15,000 informacijos suvestinės kopijų, parašytų anglų, lenkų, ispanų, rumunų, lietuvių ir latvių kalbomis. Šių informacinių renginių ir informacijos paklausos dėka, mes tęsėm renginių serija ir ankstyvą 2018 metų rudenį. Renginiai vyko Lervike, Livingstone, Dundy, Perth ir Ayr, o specialūs renginiai lenkų, rumunų ir slovakų kalbomis vyko ir Edinburge, ir Glazge.

Antra mūsų projekto fazė prasidėjo gavus finansavimą iš Škotijos vyriausybės 2018 metų rugsėjį. Nuo to laiko Citizens’ Rights Project (liet. piliečių teisių projektas) tapo svarbia vyriausybinės Stay in Scotland (liet. Pasilikite Škotijoje)” kampanijos dalimi. Antroje projekto fazėje įvyko nauja informacinių renginių serija, internetinės svetainės apie ES piliečių teises sukūrimas, tikslinių grupių tiriančių pasekmes, iššūkius ir pagalbą reikalingą ES piliečiams po BREXIT organizacija. Mes sudarėme galimybes skatinti ES27 piliečius liečiančių problemų, ypač kilusių po BREXIT referendumo, tyrimą bei jų poreikių analizę įvairių konsultacijų metu.

2019 metų pavasarį, remiant Škotijos vyriausybei, mes tęsėme savo darbą bendradarbiaujant su įvairiomis trečiojo sektoriaus organizacijomis tam, kad suteikti specializuotas, išverstas sesijas ES piliečių grupėms, instruktažus nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenės organizacijoms ir vietinės valdžios institucijoms. Šios programos finansavimas buvo pratęstas, ir nuo 2019 metų rugsėjo, tam kad pasiekti kuo didesnę ES/EEE/Šveicarijos piliečių auditoriją, mes pristatėme informacines sesijas visoje šalyje. Šios sesijos turėjo padėti ES/EEE/Šveicarijos piliečiams teikti paraiškas ES apgyvendinimo programai ir sužinoti savo teises prieš ir po BREXIT įsigaliojimo.

Kaip mes dirbame

Mes tikslas yra suteikti kokybiškas paslaugas. Daugeliui žmonių bei organizacijų, besinaudojančių mūsų paslaugomis, mes esame pirmojo sąlyčio taškas. Mūsų teikiama informacija, patarimai, informuotumo didinimo veikla, konsultacijos, tyrimo darbai ir poreikių analizė, susijusi su ES/EEE/Šveicarijos piliečius liečiančiomis problemomis, yra svarbi mūsų darbo dalis, kuria mes siekiame, kad žmonės ir organizacijos, priimančios teisinius sprendimus, atsižvelgtų į šių piliečių poreikius ir interesus. Mes taip pat dirbame su biznio ir kitais svarbiais sektoriais, kurie siekia išsaugoti savo vertinamus komandos narius.

Artimai dirbame su Citizens Advice Scotland (liet. Piliečių Patarimų Biuras Škotijoje), mūsų partneriais Feniks, seserinėmis organizacijomis tokiomis kaip Settled in England (liet. Įsikūrę Anglijoje) ir daugybe kitų partnerinių organizacijų iš viso pasaulio. Esame atviri naujoms partnerystėms ir tęsiame informacinių renginių organizavimą vietose, kur šių renginių dar nebuvo, ir žmonėms bei bendruomenėms, kuriems šios informacijos labiausiai reikia.

Rėmimo paslaugos yra prieinamos mūsų nemokamuose daugiakalbiniuose renginiuose arba išankstinės registracijos nereikalaujačiose sesijose (betarpinėse ir/arba virtualiose), taip pat nemokamose 1-2-1 pagalbos sesijose (prieinamose skirtingomis ES kalbomis).

Mūsų informacijos spektrą sudaro:

? Informacinės sesijos pažeidžiamoms piliečių grupėms, piliečiams gyvenantiems ne centrinėje Škotijos dalyje (vietovė tarp Glazgo ir Edinburgo) ir tiems, kuriems reikia kalbos interpretacijos paslaugų

? Informacijos teikimo apie ES apgyvendinimo programą, Didžiosios Britanijos pilietybę ir prieigą prie lengvatų renginiai trečiojo sektoriaus ir vietos valdžios organizacijų darbuotojams

? Ženklinimo paslaugų apie susijusios informacijos ir pagalbos įrankius, kaip Didžiosios Britanijos Vidaus Ministerijos pagalbos gairės, suteikimu partnerinėms organizacijoms

? Papildomos skaitmeninės pagalbos paslaugos tiems, kurie neturi prieigos prie vietoje vykstančių renginių arba kurie negali jose dalyvauti

Subscribe for updates