Mūsu misija un vīzija

Pilsoņu tiesību projekts [Citizens’ Rights Project] sniedz informāciju, padomus un atbalstu ES pilsoņiem Skotijā, vienojot grupas un organizācijas, kas darbojas Eiropas kopienās. Mēs esam nevalstiskā sektora darbinieku, pētnieku, juridisko ekspertu un brīvprātīgo entuziastu grupa. Detalizēta informācija par mūsu kodola komandu pieejama šeit.

Mūsu mērķis ir palīdzēt ES pilsoņiem piekļūt informācijai un konsultācijām par pilsoņu tiesībām, kā arī veicināt un atvieglot kontaktēšanos ar valsts sektoru un valdības organizācijām. Mūsu misija ir informēt ES pilsoņus par iespējām, kas tiem pieejamas Skotijā, bet arī veicināt izpratni attiecībā uz jautājumiem un vajadzībām, kas rada bažas, jo īpaši saistībā ar “Brexit” procesiem.

Mūsu attīstība

Mūsu organizācija tika izveidota 2018. gada pavasarī, un pirmās aktivitātes tika veiktas ar Eiropas Komisijas biroja Skotijā palīdzību. Aktivitātes galvenokārt sastāvēja no divām daļām: četru pasākumu sērija ES pilsoņiem, informējot viņus par viņu tiesībām pirms un pēc “Brexit”, un daudzvalodu faktu lapu sagatavošana, drukāšana un izplatīšana par “Brexit” pārrunām.

Pasākumos Invernesā, Edinburgā, Aberdīnā un Glāzgovā piedalījās gandrīz 400 ES pilsoņu; tie tika apskatīti vietējā, valsts un kopienu presē. Faktu lapas, kuras mūsu partnerorganizācijas 15 000 eksemplāros izdrukāja un izplatīja visā Skotijā, bija pieejamas angļu, poļu, spāņu, rumāņu, lietuviešu un latviešu valodā. Lai atbildētu uz skaidri pastāvošo pieprasījumu kopienās, mēs turpinājām šo pasākumu sēriju arī 2018. gada rudens sākumā. Sērijā ietilpa pasākumi Lervikā, Livingstonā, Dandī, Pērtā un Ārā [Ayr], kā arī speciālistu sesijas poļu, rumāņu un slovāku valodā Edinburgā un Glāzgovā.

Mūsu projekta otrais posms uzsākās 2018. gada septembrī, pateicoties Skotijas valdības piešķirtajam grantam. Līdz ar to Pilsoņu tiesību projekts [Citizens’ Rights Project] kļuva par būtisku valdības kampaņas Paliec Skotijā [“Stay in Scotland”] balstu. Mūsu programmā tika veidota vēl viena informatīvu pasākumu sērija, šīs tīmekļa vietnes atvēršana ar informāciju par ES pilsoņu tiesībām un fokusa grupu organizēšana, lai izpētītu “Brexit” radītās sekas, izaicinājumus un ES pilsoņiem nepieciešamo atbalstu. Papildus tam, mēs īstenojām dažādus konsultāciju pasākumus, lai veicinātu pētījumu un nepieciešamību analīzi par jautājumiem, kas skar ES-27 pilsoņus Skotijā, jo īpaši tiem, kas saistīti ar “Brexit” procesu.

2019. gada pavasarī ar Skotijas valdības atbalstu mēs turpinājām sadarbību ar vairākām nevalstiskā sektora organizācijām, lai nodrošinātu vairākas specializētas, tulkotas sesijas konkrētām ES pilsoņu grupām un instruktāžas sesijas konsultantiem kā NVO, tā arī kopienu grupas un vietējās varas iestādēs. Šis finansējums ir pagarināts, un no 2019. gada septembra visā valstī mēs rīkojam informatīvas sesijas, lai sazinātos ar pēc iespējas vairāk ES/EEZ/Šveices pilsoņiem, lai palīdzētu viņiem palikt Skotijā, izmantojot ES pastāvīgā statusa shēmu, un konsultēt viņus par to tiesībām pirms un pēc “Brexit”.

Mūsu darba princips

Mēs vienmēr cenšamies nodrošināt augstas kvalitātes resursus un pakalpojumus, funkcionējot kā pirmais kontaktpunkts neskaitāmām privātpersonām un organizācijām, kas vēlās izmantot mūsu pakalpojumus. Papildus informācijas, padomu un izpratnes veidošanas pasākumiem, mūsu konsultācijām, pētījumiem un vajadzību analīzei par jautājumiem, kas skar ES/EEZ/Šveices pilsoņus Skotijā, vēl viena svarīga mūsu darbības sastāvdaļa ir nodrošināt, ka tie, kas pieņem lēmumus, kas tieši ietekmē augstākminētās personu grupas, ņemtu vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības un bažas. Tāpat arī uzņēmumi un galveno sektoru pārstāvji ir strādājuši mums līdzās, cenšoties saglabāt savus augsti vērtētos komandas biedrus.

Mēs sadarbojamies ar Skotijas pilsoņu atbalsta organizāciju [Citizens Advice Scotland], mūsu partneriem Feniks, radniecīgajām organizācijām, piemēram, Anglijas pastāvīgā statusa iegūšanas organizāciju [Settled in England], un vairākām partneru aģentūrām visā valstī. Mēs esam atvērti arī jaunām partnerībām un turpinām organizēt informatīvus pasākumus vietās, kuras iepriekš neesam sasnieguši, un/vai grupām un kopienām, kurām nepieciešama informācija

Mēs piedāvājam atbalsta pakalpojumus, izmantojot virkni daudzvalodu pasākumu un lietotāja pievienošanās sesijas (klātienē un/vai tiešsaistē), kuru apmeklēšana ir pilnīgi bez maksas, kā arī izmantojot bezmaksas atbalsta pakalpojumu 1-2-1 (arī tas pieejams daudzās ES valodās).

Mūsu darbības diapazons:

? Informācijas sesijas mazāk aizsargātajām grupām, pilsoņiem, kas dzīvo ārpus t. s. Centrālās jostas (teritorija starp Glāzgovu un Edinburgu), un personām, kurām nepieciešami mutvārdu tulka pakalpojumi.

? Informatīvi pasākumi nevalstiskā sektora un pašvaldību darbiniekiem, lai komunicētu informāciju un atbildētu uz jautājumiem par ES pastāvīgā statusa shēmu, bet arī uz jautājumiem par Lielbritānijas pilsonību, piekļuvi mājokļiem, pabalstiem u. c.

? Norādījumu pakalpojumi partnerorganizācijām, attiecīgie materiāli un atbalsta rīki, piemēram, Iekšlietu ministrijas rīkkopa.

? Uzlabots tiešsaistes pakalpojums, īpašu uzmanību pievēršot personām perifēros reģionos un personām, kurām mūsu pievienošanās sesiju sasniegšana ir apgrūtinošas.

Subscribe for updates