За контакти

Моля, обърнете внимание, че ние предлагаме помощ във връзка със Схемата на уседналост на всички граждани на ЕС, независимо къде живеят в Шотландия. Помощ във връзка с права за работа, социално настаняване, социални помощи и др., предлагаме само на гражданите на Испания и Полша, които живеят в Единбург.
Тази информация не е задължителна. Вашият отговор обаче може да допринесе за предоставяне на по-ефективна помощ.
Тази информация не е задължителна. Вашият отговор обаче може да допринесе за предоставяне на по-ефективна помощ.
Тази информация не е задължителна. Вашият отговор обаче може да допринесе за предоставяне на по-ефективна помощ.
Click or drag a file to this area to upload.