Информационни сесии за граждани и организации

 

Информацията e важна за осигуряването на правата на хората. Ето за това, в нашата организация ние наблягаме на дейността ни по предоставяне на услуги за хора и институции, които може да нямат достъп до нея. Ние организираме онлайн и лице в лице информационни сесии за Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS) и последствията от Брекзит, свързани с правата на гражданите на ЕС.

От основаването ни сме организирали повече от 70 информационни сесии, посетили сме повече от 30 места в Шотландия и сме разговаряли със стотици граждани на ЕС, работодатели, местни власти и организации от неправителствения сектор.

Кампании и консултиране на граждани на ЕС/ЕИЗ/Швейцария и членовете на техните семейства без предварително записване

Целта на тези сесии е да информират присъстващите за мерките, които трябва да предприемат, за да пребивават в Шотландия след Брекзит.

Въпреки, че не е задължително, организираме този вид сесии, фокусирайки се върху три основни сектора:

? Граждани на ЕС живеещи извън Централният Пояс на Шотландия

? Нуждаещи се от превод на съответния език граждани на ЕС в цяла Шотландия

? Уязвими групи и граждани на ЕС в цяла Шотландия.

Тази помощ е изключително важна. Особено за тези граждани на ЕС в Шотландия, които се притесняват, какво би се случило с техните права след Брекзит. Както стана известно от последните ни кампании и информационна дейност, все още има граждани на ЕС, които не знаят как да кандидатстват. Имат трудности да извършат процедурата по кандидатстване или просто не знаят, че трябва да преминат през този процес, за да останат да пребивават легално във Великобритания след 30.06.2021.

По време на тези сесии, присъстващите научават какво е Схемата за уседналост на гражданите на ЕС; кога и как да кандидатстват; техните права като граждани на ЕС живеещи в Шотландия;  услуги и ресурси за помощ.

В зависимост от вида и продължителността на сесията ни, ако присъстващите се нуждаят от помощ по време на процеса на кандидатстване, те могат да запишат час за индивидуална консултация с имиграционен експерт (обучен до OISC ниво 1 и ограничен до EUSS) или могат да получат помощ на място.

Във видеото по-горе, можете да видите една от нашите информационни сесии за Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Този видео клип е на английски език, но можете да разгледате нашият Вимео (на английски: Vimeo) профил за сесии на други езици, като испански, полски, италиански или румънски.


Cесии инструктаж за работодатели и консултанти

Проектът ще организира също специален инструктаж за НПО, групи за граждански права на ЕС, общности, други организации от третия сектор, служители на местни органи и работодатели, които искат да научат повече за схемата. Как те могат да помогнат да бъде разпространена информацията за схемата и как да помогнат на гражданите на ЕС да кандидатстват.

По време на тези сесии присъстващите ще бъдат насочени към съответните материали и работни пакети, като тези на Министерство на вътрешните работи на Великобритания (на английски: Home Office toolkits) и ще получат специфични съвети за граждани, които трябва да кандидатстват по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Те изясняват ясно всичко за Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Обясняват промените в статута на европейските граждани и правата им да работят, учат, достъп до публични услуги и гласуване, посочват референтни източници за последваща информация и помощ. Също така, предоставят практическа информация за стъпките, които европейските граждани и организациите, които работят с тях, могат да предприемат, за да могат да разрешават всякакви проблеми.

По-долу можете да намерите линкове към видео клиповете от нашите предходни сесии:

➡Граждани на ЕС и услуги на местното управление в Шотландия, с адвокат Джейни Армстронг (Janey Armstrong) от адвокатска кантора Драммонд Милър (Drummond Miller Solicitors) и адвокат Марк Лазарович (Mark Lazarowicz) от Тера Фирма Камара (Terra Firma Chambers)

➡Последици от новите права на членове на семейството, за събиране на семейството за Хората от Северна Ирландия, с адвокат Уна Бойд (Una Boyd)

➡Тест за пригодност на EUSS: Последствията от криминални присъди, с адвокат Алън Каски (Alan Caskie)

➡Статут на уседналост и временен статут на уседналост с Кенет Кембъл QC (Kenneth Campbell QC)

➡Специфични проблеми, свързани с кандидатстването за статут на уседналост, с адвокат Джейни Армстронг (Janey Armstrong) от адвокатска кантора Драммонд Милър (Drummond Miller Solicitors)

*Виж нашите следващи мероприятия тук.