Resources and information about the right to work for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

Източници и информация за правото на работа за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария и членове на техните семейства.

Правото на труд е основен аспект от изграждането на живот в рамките на нова общност. Следните източници описват, кога имате право на работа, как можете да докажете правото си на работа и какво трябва да очаквате от вашия работодател.

 

Всеки гражданин на ЕС с постоянен или временен статут на уседналост има право да работи в Шотландия или където и да е другаде в Обединеното кралство Великобритания. Гражданите на ЕС с постоянен статут на уседналост имат право да работят в Шотландия за неопределено време. Гражданите на ЕС с временен статут на уседналост имат право да работят в Шотландия до изтичането на техния временен статут на уседналост.

 

Важно е да знаете трудовия си статус, за да сте сигурни, че получавате трудовите права, на които имате право. Може да сте самоосигуряващо се лице, временно нает/ работник на трудов договор с нулеви часове или работник/ служител.

 

Правата на самоосигуряващите се лица, са ограничени; те имат право на обещаното заплащане, защита от дискриминация и безопасна работна среда.

 

Временно наетият/ работникът на трудов договор с нулеви часове има много права, наред с други предимства включително, защита от дискриминация, трудов договор и платен годишен отпуск/болнични.

 

Работникът/ служителят, който работи на постоянен трудов договор, се радва на най-голяма защита с допълнително заплащане при съкращение и отпуск по майчинство/бащинство, както и право на заплащане.

 

Дори да нямате писмен договор, имате защитата на работник, когато работите дългосрочно и редовно за някой, който контролира работата ви. Ако нямате писмен договор и работите периодично, поне имате право на заплащане и сигурност.

 

Щракнете тук, за да видите нашата фактологична справка за правото на/по време на работа за граждани на ЕС

 

За повече информация относно правата по време на работа, следвайте тази връзка.

Следвайте тази връзка за видео въведение относно статута на заетост и как да наложите правата си на работното място

This information was updated on 13 May 2022.