Паулина Тревена

Научен работник

Паулина Тревена е научен работник, със специализация в областта на Миграцията на гражданите на ЕС във Великобритания и Шотландия. Тя е работила върху проекти по миграцията в глобален план и има значителен брой публикации на тази тема (страницата е налична на английски език). Също така, тя е ръководила инициативи на местните общности за интеграция, тема която е особено близка до нея. На тази тема, тя завърши наскоро научно-изследователски проект към шотландския парламент: Привличане и задържане на имигранти в Шотландия след Брекзит: дали социалната интеграция е отговорът? (на английски: Attracting and retaining migrants in post-Brexit Scotland: Is a social integration strategy the answer?) (докладът е наличен на английски език) Паулина ръководи научно-изследователски проект относно потребностите и опасенията на гражданите на ЕС, свързани с Брекзит.