Επικοινώνησε

Σημειώστε ότι μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εγγραφής ΕΕ πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολίτες που ζουν οπουδήποτε στη Σκωτία. Ωστόσο, προς το παρόν, συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται μόνο για δικαιώματα απασχόλησης, στέγασης, κοινωνικές παροχές και άλλα θέματα, σε Πολωνούς και Ισπανούς υπηκόους κατοίκους Εδιμβούργου.
Αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται, παρόλαυτα η απάντησή σας μπορεί να μας βοηθήσει να παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη για εσάς.
Αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται, παρόλαυτα η απάντησή σας μπορεί να μας βοηθήσει να παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη για εσάς.
Αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται, παρόλαυτα η απάντησή σας μπορεί να μας βοηθήσει να παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη για εσάς.
Click or drag a file to this area to upload.