Resources and information about the right to education for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

 

Σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης των ΕΕ/ΕΟΧ/ Ελβετών πολιτών και των οικογενειών τους στην Εκπαίδευση

Το δικαίωμα των παιδιών στην Εκπαίδευση( Α childs right in Education)

Το δικαίωμα πρόσβασης στο Σκωτσέζικο εκπαιδευτικό σύστημα, προβλέπεται από  την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκεί ορίζεται ρητά ότι περιλαμβάνει τα παιδιά, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

ΚΑΘΕ παιδί δικαιούται να λάβει σχολική εκπαίδευση.

Οι γονείς είναι νομικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εκπαίδευσης του παιδιού τους, είτε αυτή λαμβάνει χώρα στο σχολείο, είτε εντός σπιτιού( home education)

– Το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση είναι θεσμοθετημένο δικαίωμα στη Σκωτία. Όλα τα παιδιά μεταξύ 4 και 18 ετών, δικαιούνται δωρεάν εκπαίδευση.

– Τα παιδιά δικαιούνται πρόσθετη υποστήριξη, η παροχή της οποίας επιβαρύνει το σχολείο, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, π.χ. εάν τα παιδιά μιλούν ελάχιστα ή καθόλου Αγγλικά.

– Τα παιδιά συνήθως φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαιδευτική μονάδα, που βρίσκεται πλησιέστερα του τόπου διαμονής τους.  Οι κατά τόπους Εκπαιδευτικές Αρχές( Εducation Scotland) μπορούν να σας κατευθύνουν σχετικά με αυτό.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοπική σας αρχή: https://www.mygov.scot/register-your-child-for-a-school

– Τα παιδιά άνω των 12 ετών έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευσή τους και την υποστήριξη που λαμβάνουν.

– Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις βίζας για την εγγραφή του παιδιού σας σε ιδιωτικό σχολείο( independent school).

Παιδιά προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Παιδιά που ζητούν άσυλο, παιδιά πρόσφυγες, καθώς και παιδιά που υπόκεινται σε κάποιας μορφής μεταναστευτικό έλεγχο,  δικαιούνται να παρακολουθήσουν προσχολική και σχολική εκπαίδευση που παρέχεται από την τοπική τους Εκπαιδευτική Αρχή.

Έχουν ισότιμο δικαίωμα στην εκπαίδευση, αντίστοιχα με εκείνο ενός παιδιού που κατοικεί στη Σκωτία.  Οι κατά τόπους Εκπαιδευτικές Αρχές υποχρεούνται από το νόμο, να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των παιδιών υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας, στη γεωγραφική τους επικράτεια, ανεξαρτήτως τυχόν ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αυτή η νομική υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό καθεστώς ή το δικαίωμα διαμονής του παιδιού.

Tο Συμβούλιο Υποστήριξης Προσφύγων Σκωτίας, επιτρέπει στα ασυνόδευτα παιδιά που αιτούνται άσυλο, την πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής υποστήριξης, από την αρχή, κατά την άφιξή τους στη χώρα.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία κηδεμονίας της Σκωτίας:

https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct-support/children-and-young-people/

 

Δικαίωμα πρόσβασης σε άλλες Βαθμίδες Εκπαίδευσης( Further Education)

 European Settlement Scheme (EUSS)

Εάν είστε κάτοικος Σκωτίας και υπάγεστε στο EUSS, δικαιούστε να φοιτήσετε στην Σκωτία, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια (Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το EUSS έληξε στις 30 Ιουνίου 2021)

Εάν δεν έχετε υποβάλει αίτηση στο EUSS, μπορείτε ακόμη να υποβάλετε αίτηση, εάν:

Εσείς ή ένα από τα μέλη της οικογένειάς σας προέρχεστε από την ΕΕ, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή το Λιχτενστάιν

  • Έχετε μεταγενέστερη προθεσμία
  • Λόγοι «ανωτέρας βίας» σας απέτρεψαν από το να αιτηθείτε εντός προθεσμίας( δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2021)

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω εκπαίδευση στη Σκωτία, μπορείτε να αιτηθείτε την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής σας, διαδικτυακά, μέσω του UCAS. Το UCAS προσφέρει επίσης οδηγούς για το «πώς να υποβάλετε αίτηση».

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του UCAS, για αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, σύμφωνα με το μεταναστευτικό σας καθεστώς.

Πρόσβαση σε οικονομική υποστήριξη(Financial Support)

Είστε κάτοχος pre/settled status; Ενδέχεται να δικαιούστε οικονομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη μερική ή και πλήρη κάλυψη των διδάκτρων, ή και του κόστους/ εξόδων διαμονής σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

–  Εάν έχετε settled status, πρέπει να αποδείξετε ότι εγκατασταθήκατε και διαμένετε στο ΗΒ, επί 3 συναπτά έτη πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σας, ώστε να δικαιούστε οικονομική υποστήριξη.

– Εάν έχετε pre-settled status, πρέπει να εκδώσετε share code ώστε να αποδείξετε το μεταναστευτικό σας καθεστώς, να περάσετε έλεγχο ταυτοποίησης, καθώς και να αποδείξετε ότι έχετε διαμείνει στο ΗΒ (ή στο Γιβραλτάρ/ΕΕ/Ισλανδία/Λιχτενστάιν/Νορβηγία/Ελβετία), τουλάχιστον επί 3 συναπτά έτη πριν την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σας.  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οικονομική υποστήριξη μέσω του Student Awards Agency Scotland (SAAS).

Μπορείτε να κάνετε αίτηση στο SAAS εδώ.

 

 

Κάτοχοι φοιτητικής Βίζας( Visas)

Φοιτητική Βίζα – μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για φοιτητική βίζα για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν είστε άνω των 16 ετών και έχετε γίνει δεκτοί σε ένα πρόγραμμα σπουδών/ Πανεπιστήμιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών( Home Office) να χορηγεί βίζα. Θα πρέπει επίσης να έχετε αρκετά χρήματα για να συντηρήσετε τον εαυτό σας και να πληρώσετε για το μάθημά σας, καθώς και να μπορείτε να μιλήσετε, να διαβάσετε, να γράψετε και να κατανοήσετε την αγγλική, όπως και να έχετε τη συγκατάθεση των γονιών σας, εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίζες και το EUSS από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου..

Αιτούντες ασύλο(Asylum Seekers)

Το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο, για πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση, δεν υφίστανται κάποιο νομικό περιορισμό. Όπως ισχύει και για άλλες κατηγορίες, έτσι και στην περίπτωσή τους, θα πρέπει να πληρούν τις  ακαδημαϊκές απαιτήσεις για να τους προσφερθεί θέση σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης είναι περιορισμένη, λόγω της αυστηρώς περιορισμένης δυνατότητας των αιτούντων άσυλο, να απαλλαχθούν από δίδακτρα ή και να λάβουν υποστήριξη για τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Παρακάτω παραθέτουμε τα κριτήρια που πρέπει να πληρείτε, για να λάβετε υποστήριξη:

– Ένα μάθημα πλήρους/μερικής φοίτησης «Αγγλικά για ομιλητές άλλων γλωσσών (ESOL course).

– Προχωρημένα/αρχάρια μαθήματα μερικής φοίτησης (Εάν οι αιτούντες άσυλο επιθυμούν να παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα, θα χρεωθούν με δίδακτρα διεθνών φοιτητών).

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μαθήματα.

Πρόσφυγες/ Αιτούντες Ανθρωπιστικής Προστασίας/ Αιτούντες κατ΄ εξαίρεσίν Άδεια Παραμονής/ /Refugees/ Humanitarian Protection/ Discretionary Leave to Remain

Οι αιτούντες καθεστώς πρόσφυγα, ανθρωπιστικής προστασίας ή και κατ’ εξαίρεσίν Άδεια Παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, δικαιούνται την πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση, υπό το ίδιο καθεστώς με αυτό των κατοίκων της Σκωτίας.  Δικαιούνται καθεστώς «εγχώριας» αμοιβής καθώς και πρόσβαση σε δάνεια και υποτροφίες στη Σκωτία.

Υπόκεινται στους ίδιους όρους με άλλους φοιτητές που είναι κάτοικοι Σκωτίας, εφόσον:

– Διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τότε που έλαβαν το καθεστώς τους

– Διαμένουν στη Σκωτία. (Σημείωση: Οι πρόσφυγες εξαιρούνται από τον κανόνα της τριετούς διαμονής για να θεωρούνται «σπουδαστές κατ’ οίκον»).

Επιπλέον πληροφοριακό υλικό/Additional Resources

Scottish Refugee Council https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct- support/

Study and Graduate Visas – https://www.scotland.org/study/how-to-apply/study-and-graduate-visas

UNICEF UK Report on the Right to Education – https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/UNICEF-UK-POLICY-POSITION-Scotland-1.pdf