Гражданите на ЕС в Шотландия

Според данни на шотландското правителство, в Шотландия има над 200,000 граждани на ЕС от 27-те държави-членки на Европейския Съюз (страницата е налична на английски език). Нашият проект цели да предостави на гражданите на ЕС информация за възможностите, които имат на разположение в Шотландия, но също така и да допринесе за осведомеността относно техните опасения и потребности, особено тези, произтичащи от вероятността за настъпване на Брекзит.

Кои са гражданите на ЕС в Шотландия?

За нас, към тази група спадат 223,000 граждани на 27-те държави-членки на Европейския Съюз (към април 2019), които са избрали Шотландия за свой дом, установявайки се и пребивавайки тук в съответствие с правилата на ЕС за ‘свободно движение’. Това са гражданите на следните държави:

Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия, Словения, Швеция.

Мнозинството от гражданите на ЕС в Шотландия са от държавите, които са се присъединили към ЕС след 2004 г. Според данни на правителството, почти половината от гражданите на ЕС, които пребивават в Шотландия, са поляци.

По всяка вероятност, статутът на гражданите на ЕС и правото им да останат във Великобритания и Шотландия ще се промени в резултат от Брекзит, който е предвиден да настъпи на 29.03.2019 г. Целта на нашия проект е да помогнем на тези граждани на ЕС да получат достъп до информация и консултации относно техните права, както и да насърчим и улесним контактите между тях и публичния сектор и правителствените организации. Искаме да информираме гражданите на 27-те държави-членки на ЕС за възможностите, които имат на разположение в Шотландия, като в същото време повишим осведомеността относно техните опасения и потребности, особено тези, произтичащи от вероятността за настъпване на Брекзит. Можете да намерите повече информация за нашия проект тук.

Ако искате да научите повече за правата на гражданите на ЕС преди и след Брекзит, прочетете нашите многоезични информационни бюлетини или посетете нашата страница ‘Правата на гражданите’.

За допълнителни статистически данни за гражданите на 27-те държави-членки на ЕС, можете да прочетете доклада на шотландския парламент Гражданите на ЕС, живеещи в Шотландия (на английски: EU Nationals Living in Scotland) (докладът е наличен на английски език).