Obywatele UE w Szkocji

Według danych Rządu Szkockiego, w Szkocji mieszka około 223 000 obywateli Unii Europejskiej pochodzących z 27 krajów wchodzących w jej skład (raport w języku angielskim; dane na kwiecień 2019). Celem naszego projektu jest informowanie ich o ich prawach w Szkocji oraz informowanie o ich obawach i potrzebach, w szczególności tych powstałych w wyniku prawdopodobieństwa Brexitu (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej).

Kim są obywatele UE w Szkocji?

Tę grupę definiujemy jako 223 tys. (stan z kwietnia 2019 r.) obywateli 27 krajów Unii Europejskiej, którzy zdecydowali uczynić Szkocję swoim domem poprzez osiedlenie się i mieszkanie tutaj, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o „swobodnym przepływie”.

Są to obywatele następujących państw:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja.

Większość obywateli UE zamieszkałych w Szkocji pochodzi z państw, które przyłączyły się do Unii Europejskiej po 2004 roku. Według danych Rządu, prawie połowa obywateli UE mieszkających w Szkocji to Polacy.

Ich status oraz prawo do mieszkania w Wielkiej Brytanii i Szkocji prawdopodobnie ulegną zmianie w wyniku Brexitu, który ma mieć miejsce 29.03.2019 r. Celem naszego projektu jest pomaganie obywatelom UE w uzyskiwaniu informacji i porad dotyczących praw obywatelskich oraz rozwijanie i ułatwianie ich kontaktów z organizacjami rządowymi i sektora publicznego.

Chcemy informować obywateli 27 krajów UE o ich prawach w Szkocji, oraz zwiększać świadomość ich obaw i potrzeb szczególnie tych powstałych w wyniku prawdopodobieństwa Brexitu. Więcej informacji o naszym projekcie znajdziesz tutaj.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o prawach obywateli UE przed Brexitem i po nim, możesz zapoznać się z naszymi ulotkami informacyjnymi w wielu językach lub wejść na naszą stronę internetową Praw Obywateli.

Więcej danych statystycznych o obywatelach 27 krajów UE w Szkocji znajdziesz w artykule Parlamentu Szkockiego o obywatelach UE mieszkających w Szkocji (tekst w języku angielskim).