Διαπραγματεύσεις Brexit

Τον Ιούνιο του 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε σε δημοψήφισμα υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (με μικρή πλειοψηφία). Το γεγονός αυτό συχνά αποκαλείται “Brexit”- η σύντμηση των λέξεων “British exit” (βρετανική έξοδος). Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αφήσει ακόμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αυτό. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2019, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ καταλήξουν σε κατανόηση ή στις 31 Οκτωβρίου 2019 εάν δεν το κάνουν.

! Έως την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί το Brexit, δεν υπάρχει ουδεμία αλλαγή στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει το Brexit στους πολίτες της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα διαμονής, ψήφου, εργασίας, το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και το δικαίωμα στέγασης εδώ στη ρουμανική, ισπανική και πολωνική γλώσσα (σχόλιο: σύνδεσμοι σε μεταφράσεις άλλων γλωσσών θα παρασχεθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου).