13/04/2021 I Точковата имиграционна система на Обединеното кралство: Въведение за граждани на ЕС

Правото на свободно движение между Обединеното кралство и Европейския съюз приключи на 31 декември 2020 г., а на 1 януари 2021 г. Обединеното кралство въведе точкова имиграционна система (points-based immigration system), която дава приоритет на уменията и таланта, а не на произхода на даден човек.

Насоки

Last updated:31 March 2021