13/04/2021 I  Punktowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii (z ang. UK’s points-based immigration system): Informacje dla obywateli UE

Swobodne przemieszczanie się pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej zakończyło się 31 grudnia 2020, a 1 stycznia 2021 Wielka Brytania wprowadziła punktowy system imigracyjny (z ang. points-based immigration system), który faworyzuje kwalifikacje i kompetencje danej osoby ponad jej kraj pochodzenia.

Wskazówki

Last updated:31 March 2021