13/04/2021 I  AK uz punktiem balstītā imigrācijas sistēma: ievads ES pilsoņiem

Personu brīva pārvietošanās starp AK un Eiropas Savienību beidzās 2020. gada 31. decembrī. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri AK ir ieviesusi uz punktiem balstītu imigrācijas sistēmu (Points-Based Immigration System), ar kuras palīdzību prioritāri tiks vērtētas indivīda prasmes un talanti, nevis izcelsmes valsts.

Norādes

Last updated:31 March 2021