Мисия и визия

Проект за граждански права (на английски: Citizens’ Rights Project) предоставя информация, съвети и подкрепа за гражданите на ЕС в Шотландия, свързвайки групи и организации, работещи в рамките на европейските общности. Ние сме група от служители в третия сектор, изследователи, юридически експерти и доброволци. Повече информация за основния ни екип можете да получите тук.

Нашата цел е да помагаме на гражданите на ЕС, предоставяйки достъп до информация и съвети относно правата на гражданите, както и да насърчаваме и улесняваме контактите им с публичния сектор и правителствените организации. Искаме да информираме гражданите на ЕС за възможностите, които им се предлагат в Шотландия, както и да насърчаваме осведомеността им свързана с техните притеснения и нужди, особено тези свързани с Брекзит.

Нашата история

Първите ни дейности бяха предприети с помощта на Офиса на Европейската комисия в Шотландия през пролетта на 2018 г.. Те се състояха от две части: поредица от четири кампании за информиране на гражданите на ЕС относно техните права преди и след Брекзит, както и изготвяне, отпечатване и разпространение на многоезични информационни брошури за преговорите свързани с Брекзит.

На срещите в Инвърнес, Единбург, Абърдийн и Глазгоу присъстваха близо 400 граждани на ЕС и бяха отразени в местната, националната и общностната преса. Информационните брошури, от които 15 000 копия бяха отпечатани и разпространени в Шотландия от нашите партньорски организации, бяха на английски, полски, испански, румънски, литовски и латвийски език. За да отговорим на голямото обществено търсене, продължихме поредицата в началото на есента на 2018 г. Това включи събитията в Леруик, Ливингстън, Дънди, Пърт и Ейр, както и специализирани сесии на полски, румънски и словашки език в Единбург и Глазгоу.

Втората фаза на нашия проект започна през септември 2018 г. с помощта на безвъзмездна помощ от правителството на Шотландия. Проект за граждански права стана тогава основен стълб на правителствената кампания „Остани в Шотландия“. Нашата програма включи още една поредица от информационни събития, стартирането на този уебсайт с информация за правата на гражданите на ЕС, както и организирането на фокус групи за изследване на въздействията, предизвикателствата и подкрепата, необходими на гражданите на ЕС вследствие на Брекзит. В допълнение, ние направихме възможни различни консултативни дейности за насърчаване на изследвания и анализ на нуждите на проблеми, засягащи гражданите на ЕС-27 в Шотландия, особено на тези, свързани с процеса на Брекзит.

През пролетта на 2019 г. и с подкрепата на правителството на Шотландия продължихме да работим с редица организации от третия сектор, за да предоставим повече специализирани сесии на различни езици за определени групи граждани на ЕС и за да направим инструктаж за консултанти в НПО, общности и местни власти. Това финансиране беше удължено и от септември 2019 г. Ние предоставяме информационни сесии в цялата страна, за да обхванем възможно най-голям брой граждани на ЕС / ЕИЗ / Швейцария и, за да им помогнем да останат в Шотландия чрез Схемата за уседналост на граждани на ЕС, както и да ги консултираме относно техните права преди и след Брекзит.

Как работим

Ние се стремим да осигуряваме винаги висококачествени ресурси и услуги и действаме, като първа точка за контакт за много хора и организации, които използват нашите услуги. Освен дейностите ни, свързани с предоставяне на информация, съвет и повишаване на осведомеността, нашите консултации, изследвания и анализ на нуждите свързан с проблемите, засягащи гражданите на ЕС / ЕИЗ / Швейцария в Шотландия, са съществена част от нашите функции, за да се уверим, че нуждите и проблемите на гражданите са част от дневния ред на тези, които вземат решения свързани с тях. Бизнесът и ключовите сектори също работят заедно с нас, тъй като се стремят да запазят ценните членове на екипите си

Работим в тясно сътрудничество със Съвети за гражданите Шотландия (на английски: Citizens Advice Scotland), нашите партньори от Феникс (на английски: Feniks), сестрински организации като Установен (на английски: Settled) в Англия и множество партньорски агенции в цялата страна. Също така, ние сме отворени за нови партньорства и продължаваме да организираме информационни кампании на места, до които не сме достигали до сега, и / или за групи и общности, които се нуждаят от информация.

Услугите ни за помощ са свързани с предлагането на поредица от групови срещи с превод на много езици, както и с консултации без предварително записване (лице в лице и / или онлайн). Те са напълно безплатни за участие, както и безплатната помощ  лице в лице (предлагат се също на различни езици от ЕС).

Обхватът на нашата работа включва:

? Информационни сесии за уязвими групи, граждани, живеещи извън Централния пояс (района между Глазгоу и Единбург) и тези, които се нуждаят от услуги, предлагани с превод.

? Сесии инструктаж, предназначени за служители от третия сектор и местните власти, за да могат те да препредават информацията и да отговарят на въпроси свързани със Схемата за уседналост на граждани на ЕС, както и да консултират въпроси, като британско гражданството, достъп до жилищно настаняване, обезщетения и други.

? Насочване към друг, по-подходящ квалифициран консултант от партньорски организации, предоставяне на съответните материали и инструменти за помощ, като например, работни пакети на Министерство на вътрешните работи на Великобритания (на английски: Home Office toolkits).

? Подобрена онлайн услуга, със специално внимание към тези, които живеят в отдалечени райони или имат проблеми с ползването на нашите консултации без предварително записване.