Nasza misja i wizja

Citizens’ Rights Project to projekt, zajmujący się udzielaniem informacji, porad oraz wsparcia obywatelom UE mieszkającym w Szkocji poprzez łączenie grup i organizacji działających w obrębie społeczności europejskich. Jesteśmy grupą pracowników trzeciego sektora, badaczy, specjalistów w dziedzinie prawa oraz wolontariuszy. Więcej informacji o naszym głównym zespole znajdziecie tutaj.

Naszym celem jest pomoc obywatelom UE w uzyskiwaniu informacji oraz porad dotyczących praw obywatelskich, a także wspieranie i ułatwianie im kontaktów z organizacjami sektora publicznego oraz organizacjami rządowymi. Pragniemy informować obywateli UE o możliwościach dostępnych dla nich w Szkocji, a także zwiększać świadomość dotyczącą ich obaw i potrzeb – zwłaszcza tych, które wynikają z Brexitu (czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej)

Nasza dotychczasowa działalność

Naszą kampanię rozpoczęliśmy wiosną 2018 r, a pierwsze działania podjęliśmy przy wsparciu Biura Komisji Europejskiej w Szkocji (ang. The European Commission Office in Scotland). Składały się one z dwóch części: z serii czterech spotkań dla obywateli UE, informujących o ich prawach przed i po Brexicie oraz opracowania, wydrukowania i rozpowszechnienia wielojęzycznych ulotek informacyjnych o negocjacjach dotyczących Brexitu.     

W spotkaniach, które zorganizowaliśmy w Inverness, Edynburgu, Aberdeen i Glasgow wzięło udział prawie 400 obywateli UE. Zostały one opisane w prasie lokalnej, krajowej oraz w prasie społecznej. Ulotki informacyjne wydrukowane w 15 tysiącach egzemplarzy i rozprowadzone w całej Szkocji przez nasze organizacje partnerskie są dostępne w języku angielskim, polskim, hiszpańskim, rumuńskim, litewskim i łotewskim.

W odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie społeczności, wczesną jesienią 2018 roku kontynuowaliśmy nasze spotkania m.in. w Lerwick, Livingston, Dundee, Perth i Ayr oraz przeprowadziliśmy specjalistyczne sesje w języku polskim, rumuńskim oraz słowackim w Edynburgu i w Glasgow.

Druga faza naszego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 roku, dzięki wsparciu w formie dotacji od Rządu Szkocji. Od tego momentu, Citizens Rights Project stał się ważnym filarem kampanii rządowej: „Pozostań w Szkocji”.  Nasz program obejmował kolejną serię rożnego rodzaju spotkań informacyjnych, uruchomienie naszej strony internetowej z informacjami o prawach obywateli UE oraz organizowanie grup fokusowych prowadzących badania dotyczące wpływu, wyzwań oraz wsparcia niezbędnego obywatelom UE, wynikających z Brexitu. Przeprowadziliśmy również szereg konsultacji mających na celu promowanie badań i potrzeb analizy kwestii wpływających na obywateli 27 krajów UE mieszkających w Szkocji, w szczególności tych, które wynikać będą Brexitu.

Wiosną 2019 roku, z pomocą Rządu Szkocji, kontynuowaliśmy współpracę z wieloma organizacjami trzeciego sektora, po to, aby móc organizować bardziej specjalistyczne i tłumaczone sesje dla określonych grup obywateli UE oraz sesje szkoleniowe dla doradców grup pozarządowych, grup społecznościowych oraz dla władz lokalnych.

Dzięki uzyskaniu dalszego dofinansowana, od września 2019 kontynuujemy organizowanie sesji informacyjnych na terenie całego kraju, starając się dotrzeć do jak największej ilości obywateli UE, EWG i Szwajcarii i pomóc im pozostać w Szkocji poprzez złożenie wniosku w ramach systemu osiedleńczego oraz informując o ich prawach przed i po Brexicie.

W jaki sposób działamy

Naszym celem jest, aby źródła informacji i usługi które są przez nas zapewniane były zawsze wysokiej jakości. Działamy również jako punkt pierwszego kontaktu dla wielu osób oraz organizacji korzystających z naszych usług. Udzielane przez nas informacje, porady, prowadzenie działań zwiększających świadomość, nasze konsultacje, prace badawcze oraz analiza potrzeb dotyczących obywateli UE, EWG i Szwajcarii mieszkających w Szkocji, są istotnymi elementami naszych działań, których celem jest zapewnienie, że ich potrzeby oraz obawy są brane pod uwagę przez osoby, których decyzje wpływają na ich sytuację. 

Chcąc utrzymać w swoich zasobach cenionych sobie pracowników, przedsiębiorstwa oraz kluczowe sektory również podjęły współpracę z naszą ograniczają. 

Prowadzimy ścisłą kolaborację z Citizen Advice Scotland, naszymi partnerami z organizacji Feniks, siostrzanymi organizacjami takimi jak Settled w Anglii i wieloma agencjami partnerskimi z całego kraju. Jesteśmy także otwarci na nowych partnerów projektu i kontynuujemy organizowanie spotkań informacyjnych w miejscach, do których nie udało nam się dotrzeć w przeszłości i/lub dla grup oraz społeczności, wymagających dodatkowych informacji.    

Nasze usługi świadczone są poprzez ciąg wielojęzycznych spotkań informacyjnych oraz spotkań drop-in, czyli bez konieczności wcześniejszego umawiania się (sesje odbywają się bezpośrednio i/lub przez Internet), a udział w nich jest całkowicie darmowy. Oferujemy także pomoc 1 na 1 (dostępną również w wielu językach UE)

Zakres naszych prac obejmuje:

? Sesje informacyjne dla grup najbardziej narażonych, osób mieszkających poza Pasem Centralnym (obszarem pomiędzy Glasgow i Edynburgiem) oraz dla osób wymagających pomocy w zakresie usług tłumaczeń ustnych. 

? Sesje informacyjne skierowane do pracowników trzeciego sektora i samorządów w celu przekazywania informacji i odpowiadania na pytania dotyczące składania wniosków w ramach systemu osiedleńczego (ang. EU Settlement Scheme), a także odnoszących się do spraw takich jak obywatelstwo Wielkiej Brytanii, dostęp do zasobów mieszkaniowych, świadczeń socjalnych i innych.

? Pomoc w wyszukaniu organizacji partnerskich, stosowne materiały i pomoce takie jak Home Office toolkits (informatory brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)

? Rozszerzenie usług internetowych, mając na uwadze zwłaszcza osoby mieszkające w odległych częściach kraju lub mające trudności w uczestniczeniu w sesjach drop-in.