Informatīvās sesijas privātpersonām un organizācijām

 

Informācija ir būtiska, lai nodrošinātu, ka cilvēki pilnvērtīgi izmanto savas tiesības. Tāpēc mūsu organizācijā īpašs uzsvars tiek likts uz informēšanas aktivitāti. Mēs organizējam tiešsaistes un klātienes informatīvās sesijas dažādām klausītāju grupām par ES pastāvīgā statusa shēmu un “Brexit” ietekmi uz ES pilsoņu tiesībām.

Kopš dibināšanas mēs esam organizējuši vairāk nekā 70 informatīvas sesijas, apmeklējuši vairāk nekā 30 vietas Skotijā un runājuši ar simtiem ES pilsoņu, darba devējiem, vietējām varas iestādēm un nevalstiskā sektora organizācijām.

Informēšanas kampaņas un iesaistīšanās speciālistu grupas EU/EEA/Šveices pilsoņiem un to ģimenēm

Šo sesiju mērķis ir informēt klātesošos par pasākumiem, kas jāveic, lai pēc “Brexit” turpinātu uzturēties Skotijā.

Lai gan ne tikai, mēs organizējam šāda veida sesijas, koncentrējoties uz trim galvenajām jomām:

? ES pilsoņi, kas dzīvo ārpus Skotijas tā sauktās “Centrālās jostas” zonas;

? ES pilsoņi jebkur Skotijā, kuriem nepieciešams tulkojums;

? Mazāk aizsargātas ES pilsoņu grupas un indivīdi visā Skotijā.

Šāda veida atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs ES pilsoņiem Skotijā, kurus uztrauc tas, kas notiks ar viņu tiesībām pēc “Brexit”. Kā zināms no mūsu iepriekšējā komunikācijas un informācijas darba, joprojām ir daudz ES pilsoņu, kuri nav pārliecināti par pieteikšanās veidu, kas ir saskārušies ar grūtībām pieteikuma iesniegšanā vai vienkārši nezina, ka viņiem šis process ir jāiziet, lai likumīgi uzturētos Lielbritānijā pēc 2021. gada 30. jūnija.

Šajās sesijās dalībnieki uzzina, kas ir ES pastāvīgā statusa shēma; kad un kā pieteikties; savas ES pilsoņa, kas dzīvo Skotijā, tiesības; pakalpojumus un atbalsta resursus

Atkarībā no pasākuma veida un ilguma dalībnieki, kuriem nepieciešama palīdzība pieteikšanās procesā, var rezervēt individuālas tikšanās ar apmācītu OISC 1. līmeņa (tikai EUSS) konsultantu vai saņemt palīdzību uz vietas.

EU Settlement Scheme Information Session from Citizens’ Rights Project on Vimeo

 

Augstāk sniegtajā video varat noskatīties vienu no mūsu tiešsaistes informācijas sesijām par ES pastāvīgā statusa shēmu. Šis materiāls ir angļu valodā, taču iespējams apskatīt mūsu lietotāja kontu pakalpojumā Vimeo kur pieejama informācija citās valodās, piemēram, spāņu, poļu, Italian or rumāņu.


Informatīvās sesijas darba devējiem un konsultantiem

Projekta ietvaros tiek organizēti arī informatīvi pasākumi, kas domāti NVO, ES pilsoņu tiesību grupām, sabiedrības grupām, citām nevalstiskā sektora organizācijām, pašvaldību darbiniekiem un darba devējiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par shēmu un to, kā viņi var palīdzēt izplatīt informāciju un nodrošināt, ka ES pilsoņi piesakās tai.

Šajās sesijās apmeklētājiem tiek norādīts uz visiem attiecīgajiem materiāliem un atbalsta instrumentiem, piemēram, Iekšlietu ministrijas rīku komplektu, un īpašiem konsultāciju pakalpojumiem pilsoņiem, kuriem jāpiesakās ES pastāvīgā statusa shēmā.

Tie sniedz skaidru izpratni par ES pastāvīgā statusa shēmu, izskaidro izmaiņas ES pilsoņu statusā un tiesībās strādāt, mācīties, piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem un balsot, norāda uz papildu informācijas un atbalsta avotiem, kā arī sniedz praktisku informāciju par pasākumiem, ko ES pilsoņi un organizācijas, kas ar tiem sadarbojas, var veikt, lai atrisinātu jebkādas problēmas.

Tālāk atradīsit saites uz dažu mūsu iepriekšējo sesiju ierakstiem:

➡ES pilsoņi un pašvaldību dienesti Skotijā, kopā ar advokāti Džeiniju Armstrongu [Janey Armstrong] (no biroja “Drummond Miller Solicitors”) un advokātu Marku Lazaroviču [Mark Lazarowicz] (no biroja “Terra Firma Chambers”).

➡Jauno ģimeņu atkalapvienošanās tiesības un ietekme uz Ziemeļīrijas iedzīvotāju ģimenes locekļiem, ar advokāti Unu Boidu [Una Boyd].

➡EUSS piemērotības pārbaude: sodāmības sekas, ar advokātu Alanu Keskiju [Alan Caskie].

➡Pastāvīgais statuss un pagaidu statuss, ar Karalisko konsultantu Kenetu Kempbelu [Kenneth Campbell].

➡Īpaši jautājumi, iesniedzot pieteikumu pastāvīga statusa iegūšanai kopā, ar advokāti Džeiniju Armstrongu [Janey Armstrong] (no biroja “Drummond Miller Solicitors”).

* Informāciju par mūsu tuvākajiem pasākumiem meklējiet šeit.