Йоанна Завадска

Trustee

Йоанна Завадска е активист и организатор на кампании с повече от 10 години опит в организирането на инициативи за междукултурен обмен и положителна нагласа към имигрантите. Тя се е преместила от Полша в Единбург през 2006 г. след дипломирането си със специалност Журналистика и обществени комуникации и оттогава е работила с няколко великобритански и международни неправителствени и благотворителни организации. През последните 10 години, тя е спомогнала с организирането на граждански движения както и със създаването, управлението и координацията на широкообхватни обединения от участници за провеждане на кампании. Тя е разработила набор от успешно реализирани проекти за спомагане на интеграцията, насърчаване на равенството, многообразието и подобряване на гражданското участие на имигранти, бежанци и етнически малцинства. Проектите, по които е работила включват Bloody Foreigners Campaign, Migrants Scotland, One Day Without Us Edinburgh, Fife Welcomes Refugees, Vote! You Are At Home Campaign и Полския културен фестивал.