Joanna Zawadzka

Trustee

Joanna Zawadzka jest aktywistką, organizatorką i działaczką z ponad 10 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kampanii na rzecz wymiany międzykulturowej i pozytywnego nastawienia do migrantów. Przeprowadziła się do Edynburga z Polski w 2006 roku, po ukończeniu studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Od tego czasu współpracowała z wieloma brytyjskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz charytatywnymi. Od dziesięciu lat Joanna pomaga w organizowaniu oddolnych ruchów oraz w zakładaniu, zarządzaniu i koordynowaniu szerokich koalicji kampanii. Rozbudowała wiele udanych projektów wspomagających integrację, promujących równość, różnorodność i mających na celu zwiększenie zaangażowania obywatelskiego społeczności migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych. Do jej projektów należą m.in. kampania “Bloody Foreigners”, “Migrants Scotland”, “One Day Without Us Edinburgh”, “Fife Welcomes Refugees”,  “Jesteś u siebie. Zagłosuj” oraz “Polish Cultural Festival Association”.