Σχετικά με την ομάδα

Mark Lazarowicz

Mark Lazarowicz

Πρόεδρος του Προγράμματος
Noelia Martínez

Noelia Martínez

Συντονίστρια Προγράμματος
Paweł Kopeć

Paweł Kopeć

Συντονίστρια Εκδηλώσεων
Dorota Peszkowska

Dorota Peszkowska

Συντονίστρια Προγράμματος (Feniks)
Gabriela Ingle

Gabriela Ingle

Συντονίστρια Προγράμματος (Settled Scotland)
Joanna Zawadzka

Joanna Zawadzka

Οργανώτρια Κοινότητας