Resources and information about the right to public funds for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

Източници и информация за правото на публични средства за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария и членове на техните семейства.

Законът за Шотландия от 2016 г. позволи на шотландското правителство да разработи долупосочените  схеми за обезщетения. Те се предоставят в допълнение към тези на правителството на Обединеното кралство Великобритания, като например, държавна пенсия. Следвайте тази връзка за повече информация относно обезщетенията, контролирани от Обединеното кралство Великобритания.

Достъп до обезщетения: Граждани на ЕС с постоянен статут на уседналост

Гражданин на ЕС с постоянен статут на уседналост може да получи достъп до социалноосигурителни обезщетения по същия начин, като всеки гражданин на Обединеното кралство Великобритания, стига да отговаря на критериите за право на социално осигуряване.

Достъп до обезщетения: Граждани на ЕС с временен статут на уседналост

Гражданин на ЕС с временен статут на уседналост трябва да има право на пребиваване, за да има право на социалноосигурителни обезщетения. Следвайте тази връзка за повече информация относно правото на пребиваване.

https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/claiming-benefits-if-youre-from-the-EU/before-you-apply/check-if-you-have-the-right-to-reside-for-benefits/

 

Описание на обезщетенията, предлагани в Шотландия

  • Плащане за деца с увреждания
  • Помощ за деца за отопление през зимата
  • Социално осигуряване на Шотландия 5 семейни плащания – Грант – най-добър старт за бременност и бебе, Най-добър старт – храна, Шотландско плащане за деца, Грант най-добър старт за ранно обучение, Грант за най-добър старт за училищна възраст
  • Грант за млад болногледач
  • Доплащане към помощи за полагане на грижи
  • Плащане за започване на работа
  • Плащане за погребална помощ
  • Плащане за пълнолетни хора с увреждания

Повече информация за тези обезщетения и правото на достъп до тях може да намерите в нашата Фактологична справка за социално осигуряване в Шотландия.

Държавна пенсия

Държавната пенсия е редовно плащане, извършвано от правителството за лица над пенсионна възраст. Възрастта за пенсиониране е между 60-68 години, в зависимост от вашия пол и дата на раждане – това може да видите тук . Имате право на държавна пенсия, ако сте плащали национални осигуровки в Обединеното кралство Великобритания поне 10 години. Повече информация за държавната пенсия можете да намерите тук.