Informacje i materiały dotyczące praw do świadczeń publicznych dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii i członków ich rodzin

Ustawa o Szkocji z 2016 r. umożliwiła rządowi szkockiemu opracowanie następujących systemów świadczeń publicznych. Są one przyznawane dodatkowo do zasiłków oferowanych przez rząd brytyjski, np.: emerytury państwowej. Więcej informacji na temat świadczeń publicznych regulowanych przez rząd Wielkiej Brytanii tutaj.

Dostęp do świadczeń: Obywatele UE posiadający status osoby osiedlonej 

Obywatele UE, posiadający status osoby osiedlonej mogą korzystać z zasiłków socjalnych, na takich samych zasadach co obywatele brytyjscy, pod warunkiem, że spełnia kryteria kwalifikujące do otrzymania danego świadczenia. 

Dostęp do zasiłków socjalnych: Obywatele UE posiadający status tymczasowy 

Obywatelowi UE posiadającemu status tymczasowy, musi przysługiwać prawo do pobytu, aby kwalifikować się do otrzymania zasiłków społecznych. Więcej informacji na temat prawa do pobytu tutaj.  

 Lista zasiłków dostępnych w Szkocji 

  • Zasiłek z tytułu niepełnosprawności dziecka [ang.Child Disability Payment] 
  • Dodatek dla dzieci na ogrzewanie w zimie [ang. Child Winter Heating Assistance] 
  • 5 płatności szkockiego zakładu ubezpieczeń społecznych– zasiłek na dobry start dla kobiet w ciąży i niemowląt [ang.Best Start Grant Pregnancy and baby payment], żywność na dobry start [ang. Best Start Foods], szkocki dodatek na dziecko [ang. Scottish child payment], zasiłek na dobry start [ang. Best Start Grant], zasiłek na dobry start na dziecko w wieku przedszkolnym [ang. Best Start Grant Early Learning Payment], zasiłek na dobry start na dziecko w wieku szkolnym [ang. Best Start Grant School Age payment] 
  • Dodatek dla młodych opiekunów [ang. Young carer grant] 
  • Dodatek do zasiłku dla opiekunów osób wymagających szczególnej opieki [ang. Carer’s allowance suplement] 
  • Dodatek na rozpoczęcie pracy [ang. Job Start payment] 
  • Dodatek na pogrzeb [ang. Funeral Support Payment] 

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych zasiłków i o prawach do nich, w zakładce: informacje o prawach do zasiłków w Szkocji 

Emerytura państwowa 

Emerytura państwowa to regularne świadczenie wypłacane przez rząd osobom powyżej wieku emerytalnego, czyli pomiędzy 60-68 rokiem życia, zależnie od płci i daty urodzenia, informacje na ten temat dostępne są tutaj. Prawo do emerytury przysługuje osobom, które odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne przez co najmniej 10 lat. Więcej informacji na temat emerytury państwowej można znaleźć tutaj.