Resursi un informācija ES/ EEZ/ Šveices pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par tiesībām uz valsts līdzekļiem.

Pamatojoties uz 2016. gada likumu, Skotijas valdība varēja izveidot sekojošas pabalstu sistēmas. Šie pabalsti tiek nodrošināti papildus pie AK valdības pabalstiem, kā piemēram, valsts pensija. Apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk par Apvienotās Karalistes (AK) pabalstiem.

Pabalsti ES pilsoņiem ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu

ES pilsonis ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu var saņemt tos pašus sociālā nodrošinājuma pabalstus, kurus saņem AK pilsonis, ar noteikumu, ka pabalstu piešķiršanas kritēji tie izpildīti.

Pabalsti ES pilsoņiem ar pagaidu iedzīvotāja statusu

ES pilsoņiem ar pagaidu iedzīvotāja statusu ir tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem tikai tad, ja viņiem ir rezidenta tiesības. Apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk par rezidenta tiesībām.

https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/claiming-benefits-if-youre-from-the-EU/before-you-apply/check-if-you-have-the-right-to-reside-for-benefits/

 

Skotijas pabalstu izklāsts

  • Bērna invaliditātes pabalsts (Child Disability Payment)
  • Bērna pabalsts ziemas apkurei (Child Winter Heating Assistance)
  • 5 Skotijas sociālais nodrošinājuma pabalsti ģimenēm – Labs sākums – Grūtniecības un bērna piedzimšanas pabalsts (Best Start Grant Pregnancy and baby payment), Labs sākums – pārtika (Best Start Foods), Skotijas bērnu pabalsts (Scottish child payment), Labs sākums piešķīrums/ pabalsts (Best Start Grant), Labs sākums – sākumizglītības pabalsts (Best Start Grant Early Learning Payment), labs sākums – skolas vecuma pabalsts (Best Start Grant School Age payment)
  • Jaunā aprūpētāja piešķīrums (Young carer grant)
  • Aprūpētāja pabalsta papildus maksājums (Carer’s allowance supplement)
  • Pabalsts uzsākot darbu (Job Start payment)
  • Apbedīšanas pabalsts (Funeral Support Payment)
  • Invaliditātes pabalsts pieaugušajiem (Adult Disability Payment)

Uzzināt vairāk par pabalstiem un par tiesībām tos saņemt varat mūsu datu apkopojumos par Skotijas sociālā nodrošinājuma sistēmu.

Valsts pensija

Valsts pensija ir regulārs valdības maksājums tiem, kuri pārsnieguši pensijas vecumu. Pensijas vecums ir noteikts no 60 līdz 68 gadiem, atkarībā no Jūsu dzimuma un dzimšanas datuma. To var apskatīt šeit. Jums ir tiesības saņemt valsts pensiju, ja Jūs AK maksājāt sociālās apdrošināšanas iemaksas vismaz 10 gadus. Vairāk par valsts pensiju varat uzzināt šeit.