The EU Settlement Scheme - What is it?

Брекзит влезе в сила на 31 януари  2020 г. по силата на  Споразумение за оттегляне от ЕС.

Сега сме в преходния период, който ще продължи до 31 декември 2020 г.

По време на преходния период гражданите на ЕС / ЕИЗ / Швейцария ще могат да:

 • влизат във Великобритания до 31 декември 2020 г.
 • присъединяват близки и разширени членове на семейството си
 • получават Временен статут на уседналост
 • получават Статут на уседналост след 5 години.

Схемата за уседналост (на английски: EU Settlement Scheme). на граждани на ЕС е нов имиграционен статут за гражданите на ЕС, които понастоящем живеят във Великобритания. Същите правила важат за гражданите на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ). Тези, които пристигат във Великобритания преди 31 декември 2020 г., също ще могат да кандидатстват по схемата.

Ако Вашата кандидатура е успешна, ще получите Статут на уседналост’ (на английски: Settled status) или Временен статут на уседналост (на английски: Pre-settled status) ) и ще можете да продължите да живеете и работите в Обединеното кралство след 30 юни 2021 г.

Няма да Ви бъде дадена възможност да избирате за кой вид статут да кандидатствате. Какъв  статут ще получите ще зависи от това, колко дълго живеете във Великобритания към момента на кандидатстване. Вашите права ще бъдат различни в зависимост от това, какъв статут ще получите.

Най-вероятно ще получите Статут на уседналост ако:

 • сте започнал/а да живеете във Великобритания към 31 декември 2020 г.
 • сте пребивавал/а продължително във Великобритания без прекъсване в продължение на 5 години (това е така нареченото „продължително пребиваване“)

Ако нямате 5 години продължително пребиваване, когато кандидатствате, най-вероятно ще получите Временен статут на уседналост. Трябва да сте започнал/а да живеете в Обединеното кралство към 31 декември 2020 г. След това можете да кандидатствате, за да промените статута си със Статут на уседналост след 5 години продължително пребиваване. Трябва да промените статута си преди изтичането на срока на Временния статут на уседналост.

(„Продължително пребиваване“ – 5 години във Великобритания за минимум 6 месеца от кой да е 12-месечен период)

Статутът на уседналост има за цел да осигури различни права на гражданите на ЕС във Великобритания, включително, право на пребиваване, право на достъп до пазара на труда, достъп до обществени услуги и други. Можете да прочетете повече за това в раздела Ваши права.

 

Можете да изтеглите нашето PDF ръководство за кандидатстване за Статут на уседналост, като щракнете върху Ръководство за Статут на уседналост.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете раздела Помощ и ресурси.

Всички граждани на ЕС / ЕИЗ / Швейцария и членовете на техните семейства, които са пристигнали във Великобритания преди 31 декември 2020 г. и желаят да продължат да живеят и работят във Великобритания след 30 юни 2021 г. трябва да кандидатстват по схемата за уседналост на граждани на ЕС. Това включва и гражданите на ЕС, омъжени за британски гражданин, деца (освен тези с британски паспорт), граждани с разрешително за постоянно пребиваване.

Единствени изключения са ирландските граждани (тъй като Ирландия има различни споразумения с Обединеното кралство), както и гражданите с безсрочно разрешително за постоянно пребиваване, които могат да кандидатстват, ако искат, но не са задължени да го правят.

Също така, близките членове на семейства на граждани със статут на уседналост, които се присъединяват към тях след Периода на преход, могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост (и след това за статут на уседналост), като трябва да го направят в рамките на 3 месеца от датата на пристигане.

Схемата за уседналост на граждани на ЕС вече е отворена ) за тези, които желаят да кандидатстват. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г.

Родителите могат да кандидатстват за деца, които не са навършили 21 години и са граждани на ЕС / ЕИЗ / Швейцария, както и ако родителят или съпругът / партньорът на семейни начала е гражданин на ЕС / ЕИЗ / Швейцария.

След проверка на самоличността Ви ще Ви попитат дали искате да кандидатствате отделно или да присъедините кандидатстването на детето, като част от заявлението на родителя. За да присъедините заявлението на детето, трябва да посочите името на родителя, референтния номер на заявлението на родителя и да предоставите доказателство за връзка (т.е. акт за раждане). В този случай, детето ще получи същия статут като този на родителя.

Временният статут на уседналост се предоставя за срок от пет години от датата на одобрение на заявлението. Кандидат, който пребивава повече от две последователни години извън Великобритания, изгубва Временния си статут на уседналост.

Статутът на уседналост може да бъде загубен само ако физическото лице не пребивава във Великобритания по независимо каква причина за период от пет последователни години (4 последователни години за гражданите на Швейцария). Съответно, криминални престъпления също могат да доведат до отнемане на статута.

След като кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, решението за това дали сте получили Статут на уседналост, Временен статут на уседналост или заявлението Ви е било отхвърлено, ще бъде изпратено по имейл във електронната Ви поща.

Ако решението не Ви удовлетворява, в писмото, което ще получите ще бъде упоменато дали можете да кандидатствате за преразглеждане на решението за кандидатстване по схемата за уседналост на граждани на ЕС ). Това се нарича административен преглед. Ако решението не Ви удовлетворява и в писмото пише, че не можете да поискате преразглеждане, или трябва да приемете решението, или трябва да потърсите други правни средства, за да оспорите решението; може да помислите за консултация с правен експерт по този въпрос.

Административен преглед

Информацията по-долу е взета от уебсайта на правителството на Великобритания и е свързана с процедурата за „административен преглед“, в случай, че  не сте удовлетворени от решението:

Можете да кандидатствате за административен преглед във Великобритания.

Можете да кандидатствате за административен преглед, ако:

 • молбата Ви е отхвърлена на основание условия за допустимост
 • получите Временен статут на уседналост, но смятате, че отговаряте на условията за Статут на уседналост.

Можете да кандидатствате повторно по схемата за уседналост във всеки един момент, например, ако искате да промените Вашия Временен статут на уседналост със Статут на уседналост. Заявлението ще бъде безплатно.

За да обжалвате, трябва да подадете молбата си за административен преглед в рамките на 28 дни от датата на полученото по електронен път решение.

Трябва също да попълните   ).

Необходимо е да бъде използван отделен формуляр за всеки човек, кандидатстващ за преглед, независимо от това дали е дете или възрастен.

Молбата за административен преглед струва 80 паунда на човек.

Описаните по-горе процедури се прилагат за гражданите на ЕС, които пристигат във Великобритания преди датата на Брекзит и по време на преходния период, това е 11-месечния период, по време на който Великобритания е обвързана с правилата на ЕС. През този период Обединеното кралство ще остане както в митническия съюз на ЕС, така и в единния пазар. Това означава, че повечето правила ще останат същите. Това включва:

 • Пътуване до и от ЕС (включително правилата за шофьорските книжки и паспортите за домашни любимци)
 • Свобода на движението (правото на пребиваване и достъп до пазара на труда в ЕС и обратно)
 • Търговия между Великобритания и ЕС, която ще продължи без въвеждане на допълнителни такси или проверки

Преходът или периодът на изпълнение продължава до 31 декември 2020 г.

Тези, които пристигат във Великобритания след тази дата, вероятно ще бъдат третирани по различен начин. Може да се консултирате с правителството на Обединеното кралство „Точкова имиграционна система на Обединеното кралство: основи на политиката“ ).

Като граждани на ЕС / ЕИЗ / Швейцария ще можете да доведете във Великобритания близки членове на семейството си след 31 декември 2020 г., при изпълнение на следните две условия:

 • връзката Ви с тях е започнала преди 31 декември 2020 г.
 • обвързани сте към момента на кандидатстване за присъединяване към Вас

Ако сте гражданин на Швейцария, ще можете да доведете в Обединеното кралство съпруг/а или партньор/ка на семейни начала до 31 декември 2025 г., ако отговаряте на следните две условия:

 • връзката ви е започнала преди 31 декември 2025 г.
 • обвързани сте към момента на кандидатстване за присъединяване към Вас

Близки членове на семейството в повечето случаи са:

 • съпруг, партньор с граждански брак, партньор на семейни начала на гражданин на ЕС / ЕИЗ / Швейцарски гражданин
 • дете, внуче, правнуче под 21 години
 • зависимо дете над 21 години
 • зависим родител, баба и дядо, прадядо
 • зависим роднина
 • Статутът на уседналост не е еквивалентен на гражданство на Великобритания или на британски паспорт
 • Ако имате Статут на уседналост, можете да кандидатствате за британско гражданство 12 месеца след датата на получаване на статута на уседналост (или незабавно, ако сте женен/а за гражданин на Обединеното кралство). Трябва също да отговаряте на другите изисквания за получаване на гражданство
 • Децата, родени във Великобритания, не получават автоматично британско гражданство. Те могат да кандидатстват за гражданство, ако единият от родителите има британско гражданство или ако някой от родителите има безсрочно разрешително за постоянно пребиваване, документ за постоянно пребиваване или статут на уседналост (Децата на родители с Временен статут на уседналост, които са родени във Великобритания автоматично ще имат право на Временен статут на уседналост)
 • Великобритания позволява „двойно гражданство“ – някои държави от ЕС не го правят – моля, консултирайте се с Вашето посолството или консулството относно политиката на Вашата страна

За допълнителна информация относно британското гражданство, посетете тази страница

Информацията на този уебсайт има единствено ориентировъчен характер. Тя се позовава на нашето разбиране на настоящите предложения и е актуална към момента на публикуването й онлайн. Проектът “Права на гражданите на ЕС” (EU Citizens’ Rights Project) не поема отговорност за действия, предприети на базата на предоставената тук информация и препоръчва да потърсите професионален съвет.

Освен това, този уебсайт съдържа връзки към външни източници на информация, които вярваме, че ще намерите полезни и за които считаме, че са от надеждни източници. Ние обаче не носим отговорност за съдържанието или верността на информацията на тези външни уебсайтове.