The EU Settlement Scheme - What is it?

Brexit nastąpił 31.01.2020 na podstawie umowy o wyjściu (The EU Withdrawal Agreement)

Jesteśmy w trakcie Okresu Przejściowego, który potrwa do 31.12.2020.

W trakcie Okresu Przejściowego obywatele UE mogą:

 • Swobodnie przybywać do UK do 31.12.2020
 • Sprowadzać do UK bliską i daleką rodzinę
 • Otrzymać Tymczasowy status Osoby Osiedlonej
 • Otrzymać Status Osoby Osiedlonej po 5 latach

Wszyscy obywatele UE/EOG/Szwajcarii oraz ich rodziny, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 i chcą mieszkać i pracować w UK po 30 czerwca 2021 muszą zaaplikować o Status Osoby Osiedlonej. Dotyczy to m.in. małżonków obywateli brytyjskich, dzieci, ludzi posiadających Kartę Stałego Rezydenta.

Jedynym wyjątkiem są obywatele Republiki Irlandii (jako że Irlandia posiada wcześniejsze porozumienie z Wielką Brytanią)  oraz posiadających status imigracyjny: Indefinite Leave to Remain, którzy mogą ale nie muszą aplikować.

Również bliscy członkowie rodziny osób posiadających Status Osoby Osiedlonej, którzy dołączą do niech po Okresie Przejściowym będą mogli zaaplikować o Status Osoby Osiedlonej jednak muszą to zrobić w ciągu 3 miesięcy od daty przybycia.

Termin aplikowania 31.12.2020 na podstawie Umowy o Wyjściu z Unii Europejskiej.

Rodzice mogą aplikować o status dla dzieci poniżej 21 roku życia jeśli są obywatelami UE/EOG/Szwajcarii, lub rodzic albo jego małżonek/partner są obywatelami UE/EOG/Szwajcarii.

Po potwierdzeniu tożsamości dziecka, aplikacja zapyta czy chcesz złożyć osobny wniosek czy podpiąć go po aplikację rodzica. Aby podpiąć aplikację dziecka należy podać imię i nazwisko rodzica, numer referencyjny aplikacji rodzica oraz dowód pokrewieństwa (np akt urodzenia). Dziecko utrzyma taki sam status jak rodzic, pod którego zostało podpięte.

Poniżej zamieszczamy prezentacje przygotowane przez Dorotę Peszkowską z organizacji Feniks, opisujące najczęstrze błędy popełniane przy aplikowaniu o Status Osoby Osiedlonej:

Pre-Settled status można stracić przebywając poza UK przez ponad dwa lata. Po tym czasie będzie trzeba aplikować o pozwolenie na przebywanie w UK na podstawie nowego systemu imigracyjnego, który wejdzie w życie od 01.01.2021

Settled status może zostać utracony po ponad 5 letniej nieobecności w UK (4 lata dla obywateli Szwajcarii). Popełnienie poważnego przestępstwa również może spowodować odebranie statusu.

Wyżej wymienione przepisy odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed końcem Okresu Przejściowego czyli do 31 grudnia 2020. W tym czasie Wielka Brytania ciągle pozostaje w unii celnej oraz wspólnym rynku UE.

Po tym czasie prawa nowo przybyłych będą zależeć od przyszłych relacji bazujących na “Politycznym Porozumieniu” i/albo prawie brytyjskim. Więcej informacji na temat prawdopodobnego systemu imigracyjnego, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 można znaleźć tu: “The UK’s point-based immigration system: policy statements” (Jest to na razie propozycja przyszłych przepisów i może zostać zmodyfikowana przed wejściem w życie)

Bliscy członkowie rodziny obywateli UE/EOG/Szwajcarii mogą przybywać do UK nawet po końcu Okresu Przejściowego, czyli po 31 grudnia 2020. Będą oni musieli aplikować o Status Osoby Osiedlonej w ciągu 3 miesięcy od daty przybycia do Wielkiej Brytanii. Warunkiem koniecznym do sprowadzenia bliskiej rodziny jest istnienie relacji przed końcem Okresu Przejściowego oraz relacja ta musi być kontynuowana w momencie przybycia do UK.

Bliscy członkowie rodziny to w większości przypadków:

 • Małżonkowie, partnerzy, niezamężni partnerzy obywateli UE/EOG/Szwajcarii
 • Dzieci, wnuki, prawnuki poniżej 21 roku życia
 • Zależne dzieci powyżej 21 roku życia
 • Zależni rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
 • Zależni członkowie rodziny

Wszyscy pozostali członkowie rodziny, którzy nie spełniają kryterium “bliskiej rodziny” będą mogli dołączyć do obywateli UE/EOG/Szwajcarii przed końcem Okresu Przejściowego, natomiast od 1 stycznia 2021 będą podlegać nowym przepisom imigracyjnym.

 • Settled Status nie jest brytyjskim obywatelstwem ani paszportem.
 • Mając settled status możesz aplikować o brytyjskie obywatelstwo po 12 miesiącach od otrzymania statusu (lub natychmiast, jeśli Twój małżonek jest obywatelem brytyjskim). Należy spełnić wszystkie wymagania do uzyskania obywatelstwa
 • Dzieci urodzone w UK zazwyczaj automatycznie uzyskują obywatelstwo brytyjskie jeśli jedno z rodziców mieszkających w UK jest, obywatelem UE/EOG, posiada ILR, pobyt stały, lub settled status (Dzieci osób z pre-settled status urodzone w UK automatycznie kwalifikują się do pre-settled status)
 • UK pozwala na ‘podwójne obywatelstwo’– natomiast niektóre państwa UE nie, dlatego też przed decyzją o aplikowaniu o brytyjskie obywatelstwo należy skontaktować się z ambasadą lub konsulatem.

Citizens Rights Project posiada akredytację OISC poziomu 1 ograniczoną do EU Settlement Scheme i nie może dawać porad związanych z procesem aplikowania o brytyjskie obywatelstwo.

Informacje na tej stronie służą wyłącznie jako wskazówki. Opierają się na naszym zrozumieniu aktualnych przepisów i są poprawne w momencie publikacji tego tekstu. Citizens’s Rights Project nie przyjmuje odpowiedzialności za działania podejmowane w oparciu o podane informacje i zaleca się, aby skorzystać z odpowiedniej profesjonalnej porady.

Ponadto ta strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych źródeł informacji, które naszym zdaniem okażą się przydatne i które naszym zdaniem pochodzą z wiarygodnych źródeł. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treść ani integralność zewnętrznych stron internetowych.