Регистрирайте се, за да имате право да гласувате за Шотландски парламент

Регистрирайте се, за да имате право да гласувате за Шотландски парламент.

На 6 май 2021 г. в Шотландия ще се проведат избори за Шотландски парламент.

Шотландският парламент е законодателния орган по делегираните на Шотландия правомощия и се състои от всички избрани Членове на Шотландския парламент (MSPs). Тези правомощия включват: икономика, образование, здравеопазване, правосъдие, въпроси, свързани със селските региони, жилищни въпроси, околна среда, равни възможности, защита и консултации на потребителите, транспорт и данъчно облагане.

Крайният срок за регистрация за гласуване е 19 април 2021 г.

Крайният срок за регистрация за гласуване по пощата е 6 април 2021 г.

Кой може да гласува на избори в Шотландия?

Можете да се регистрирате да гласувате ако сте:

 • на възраст 14 или повече години – за парламентарни избори и избори за местни власти на Шотландия

Можете да гласувате ако:

 • имате навършени 16-години- за Шотландски парламент и избори за местни власти

Трябва също да отговаряте на следните условия:

 • да сте британски гражданин, живеещ в Шотландия
 • да сте ирландски гражданин, живеещ в Шотландия
 • да сте гражданин на друга държава и пребивавате в Шотландия, както и да имате право на влизане или постоянно пребиваване във Великобритания или ако няма необходимост да напускате страната

Как да се регистрирам, за да мога да гласувам?

Можете да се регистрирате онлайн, за да имате право да гласувате. Обикновено, това отнема около 5 минути.

Можете също да се регистрирате и по пощата. За целта, ще трябва да изтеглите и попълните формуляр на хартия.

Може да Ви бъдат необходими, ако имате:

 • национален осигурителен номер
 • паспорт, ако сте британски гражданин и живеете в чужбина

Местните служители по регистрация на изборите ще се свържат с Вас, за да потвърдят, че имате регистрация за гласуване.

Мога ли да се регистрирам за изборите анонимно?

Можете да направите анонимна регистрация за гласуване, ако се притеснявате, че ще бъдете вписани в избирателния регистър.

Ще трябва:

 • да обяснете защо Вашата безопасност или безопасността на друг член от домакинството Ви биха могли да бъдат изложени на риск
 • да предоставете доказателства в подкрепа на молбата Ви.

Не знам дали съм регистриран. Как мога да проверя?

Можете да се свържете с местната Служба за регистрация на избирателите, за да разберете дали имате регистрация за гласуване.

Има промяна на данните ми след последната ми регистрация за гласуване. Какво трябва да направя?

Можете да използвате услугата регистрирай се, за да гласуваш, за да:

 • променете името, адреса или националността си
 • добавят или извадят името Ви от Отворения регистър

Ще трябва да направите нова регистрация с новите си данни (дори и да имате вече направена регистрация за гласуване).

Избирателни списъци

Има 2 варианта на избирателния регистър – Цялостен регистър и „Отворен регистър“.

Цялостен регистър

Името и адресът на всеки избирател влизат в пълната версия на избирателния регистър (Цялостния регистър) и това не може да бъде променено. Това е версията на регистъра, която се използва за избори и референдуми.

Цялостният регистър може да се използва само за:

 • нуждите на изборната администрация (като изпращане на анкетни карти преди избори)
 • агитационни дейности (например кандидати и политически партии, изпращащи предизборни съобщения до избирателите, проучване на мнения или набиране на средства)
 • предотвратяване и разкриване на престъпления
 • проверка на заявления за заеми или кредит
 • свикване на съдебни заседатели в Англия, Уелс и Северна Ирландия

Отворен регистър

Можете да се откажете от отворения регистър. Това е версията на избирателните списъци, която е достъпна за всеки, който иска да купи копие.

За да се откажете:

Отказването не отнема правото Ви на глас.

Когато се откажете от отворения регистър, Вашите данни ще продължат да бъдат вписани в Цялостния регистър (пълната версия на избирателните списъци).

Информацията на тази страница е подготвена на 18 март 2021 г. Източник: https://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/