Zarejestruj się, aby oddać głos w wyborach do Parlamentu Szkockiego

Zarejestruj się, aby oddać głos w wyborach do Parlamentu Szkockiego

6 maja 2021 roku, w Szkocji odbędą się wybory do Parlamentu Szkockiego.

Parlament Szkocki składa się ze wybranych posłów Parlamentu Szkockiego (MSPs). Jest on organem ustawodawczym regulującym wiele dziedzin, w tym: ekonomię, edukację, zdrowie, wymiar sprawiedliwości, mieszkalnictwo, obszary wiejskie, środowisko, transport, równość szans, ochronę i porady dla konsumentów oraz podatki.

Termin rejestracji do glosowania upływa 19 kwietnia 2021r.

Termin rejestracji do głosowania korespondencyjnego upływa 6 kwietnia 2021r.

Kto może oddać głos w Szkockich wyborach?  

Możesz zarejestrować się do oddania głosu w wyborach, jeżeli:

 • Masz 14 lat lub więcej w przypadku wyborów do Parlamentu Szkockiego oraz wyborów do Rady Legislacyjnej

Możesz oddać głos w wyborach, jeżeli:

 • Masz przynajmniej 16 lat w przypadku wyborów do Parlamentu Szkockiego oraz wyborów lokalnych

Musisz być również:

 • Obywatelem(ką) Wielkiej Brytanii mieszkającym w Szkocji,
 • Obywatelem Irlandii mieszkającym w Szkocji
 • Uprawnionym obywatelem innego kraju, mieszkającym w Szkocji, mającym zezwolenie na wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii albo niepotrzebującym takiego zezwolenia 

W jaki sposób mogę się zarejestrować?

Możesz zarejestrować się online, zajmuje to z reguły około 5 minut. Można zarejestrować się również drogą pocztową, w tym przypadku, należy pobrać i wypełnić jeden z formularzy papierowych.

W tym celu potrzebne będą:

 • Numer ubezpieczenia społecznego (ang. National Insurance Number)
 • Paszport, jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii mieszkającym za granicą

Lokalni urzędnicy do spraw rejestracji wyborców skontaktują się z tobą, aby potwierdzić, że jesteś zarejestrowany jako uprawniony do glosowania.

Czy mogę zarejestrować się do głosowania i oddać głos anonimowo?

Możesz zarejestrować się do głosowania i oddać go anonimowo, jeżeli obawiasz się ze zostaniesz wpisany na listę wyborców.

Będziesz musiał:

 • wyjaśnić, dlaczego bezpieczeństwo twoje lub innej osoby przebywającej w twoim domu byłoby zagrożone
 • przedstawić dowody na poparcie swojego wniosku.

Nie wiem czy jestem zarejestrowany do głosowania, jak mogę to sprawdzić?

Od czasu ostatniej rejestracji do głosowania zmieniłem dane, co powinienem zrobić?

Możesz skorzystać z usługi rejestracji do głosowania, aby:

 • zmienić swoje nazwisko, adres lub narodowość
 • wpisać lub wypisać się z otwartego rejestru.

Konieczne będzie ponowne zarejestrowanie się, podając swoje nowe dane (nawet w przypadku, gdy jesteś już zarejestrowany do głosowania).

Rejestr wyborców

Istnieją dwie wersje rejestru wyborców – pełen i „otwarty”

Rejestr Pełny

W rejestrze pełnym znajdują się imiona, nazwiska oraz adresy wyborców. Z tej opcji nie można zrezygnować, gdyż jest to rejestr, używany podczas wyborów i referendów.

Pełna wersja rejestru wyborców może być stosowana tylko w celu:

 • związanym z administracją wyborczą (na przykład, w celu wysyłania kart wyborczych przed wyborami)
 • czynności związanych z prowadzeniem kampanii (na przykład, gdy kandydaci i partie polityczne wysyłają komunikaty wyborcze do wyborców, badanie opinii lub pozyskiwanie środków finansowych).
 • Zapobiegania i wykrywania przestępczości
 • Sprawdzania wniosków o pożyczki lub kredyty finansowe
 • Powołania ławy przysięgłych w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Rejestr otwarty

Z tego rejestru możemy zrezygnować. Jest to wersja rejestru dostępnego dla każdej osoby, która chciałby zakupić dla siebie kopie.

Aby zrezygnować z rejestru należy albo:

Rezygnacja nie wpływa na prawo do głosowania.

Jeżeli zrezygnujesz z rejestru otwartego, twoje dane będą nadal widoczne w rejestrze pełnym.

Informacje na tej stronie zostały przygotowane 18 Marca 2021r. Źródło: https://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/