Reģistrējies, lai balsotu Skotijas parlamenta vēlēšanās.

Register to vote in Scottish Parliament elections

 1. gada 6. maijā Skotijā notiks Skotijas parlamenta vēlēšanas

Skotijas parlamentu veido visi ievēlētie Skotijas parlamenta (MSPs) deputāti, tā ir likumdošanas struktūra decentralizētos jautājumos, kas sevī iever: ekonomiku, izglītību, veselību, tieslietas, lauku lietas, mājokļus, vidi, vienlīdzīgas iespējas, patērētāja tiesības un aizstāvību, transportu un nodokļus.

Termiņš, līdz kuram jāreģistrējas balsošanai, ir 2021. gada 19. aprīlis.

Reģistrācijas termiņš balsošanai pa pastu ir 2021. gada 6. aprīlis.

Kas var balsot Skotijas vēlēšanās?

Tu vari reģistrēties balsošanai:

 • Skotijas parlamenta un padomes vēlēšanām, ja esi vismaz 14 gadus vecs vai vecāks

Tu vari balsot:

 • Skotijas parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, ja esi 16 gadus vecs

Kā arī Tu atbilsti vienam no šiem:

 • Lielbritānijas pilsonis, kas dzīvo Skotijā
 • Īrijas pilsonis, kas dzīvo Skotijā
 • Skotijā dzīvojošs citas valsts pilsonis, kuram ir tiesības ieceļot vai uzturēties Apvienotajā Karalistē vai kuram nav nepieciešama šī atļauja

Kā reģistrēties balsošanai?

Tu vari reģistrēties, lai balsotu tiešsaistē. Tas parasti aizņem apmēram 5 minūtes.
To vari reģistrēties arī pa pastu. Tev būs jālejupielādē un jāaizpilda papīra veidlapa.
Iespējams, ja Tev ir, būs nepieciešams viens šiem:
• valsts apdrošināšanas numurs (NIN)
• pase, ja esi Lielbritānijas pilsonis, kas dzīvo ārzemēs
Ar Tevi sazināsies vēlētāju reģistrācijas darbinieks, lai apstiprinātu, ka esi reģistrējies balsošanai.

Vai es varu reģistrēties, lai balsotu anonīmi?

Ja uztraucies par to, ka esi iekļauts vēlētāju reģistrā, iespējams varēsi  reģistrēties anonīmi,

Šajā gadījumā Tev būs nepieciešams:

 • izskaidrot kāpēc Tava vai citas personas drošība jūsu mājā būtu apdraudēta
 • sniegt pierādījumus, kas apstiprina Tavu pieteikumu.

Es nezinu, vai esmu reģistrēts. Kā es varu to pārbaudīt?

Tev ir iespēja sazināties ar vietējo vēlētāju reģistrācijas biroju, lai noskaidrotu, vai jau esi reģistrējies balsošanai.

Mani dati kopš pēdējās reģistrēšanās ir mainīti. Ko man darīt?

Jūs varat izmantot balsošanas reģistra pakalppojumu, lai:

 • mainītu savu vārdu, adresi vai valstspiederību;
 • pieslēgties vai atslēgties no atvērtā reģistra

Tev būs vēlreiz jāreģistrējas ar savu jauno informāciju (arī gadīgumā, ja esi jau reģistrējies balsošanai).

Vēlētāju Saraksts

Ir divas vēlētāju reģistra versijas – pilnā versija un “atvērtais reģistrs”.

Pilnais reģistrs

Ikvienas personas vārds, uzvārds un adrese ir pilnajā vēlētāju reģistrā un Tev nav iespēja atteikties būt reģistrā. Šī ir reģistra versija, kas tiek izmantota vēlēšanām un referendumiem.

Reģistra pilno versiju var izmantot tikai:

 • vēlēšanu administrēšanas nolūkos (kā piemēram vēlēšanu karšu izsūtīšanai pirms vēlēšanām)
 • aģitācijas pasākumiem (kā piemēram, kandidātu un politisko partiju paziņojumi, kuros vēlētāji tiek informēti par aptaujām, viedokļiem vai līdzekļu vākšanu)
 • noziedzības novēršanai un atklāšanai
 • aizdevuma vai kredīta pieteikuma pārbaudei
 • zvērināto izsaukšanai Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā

Atvērtais reģistrs

Tu vari atteikties no atvērtā reģistra. Šī ir reģistra versija, kas ir pieejama ikvienam, kurš vēlas iegādāties kopiju.

Lai atteiktos :

Atteikšanās neietekmē Tavas tiesības balsot.

Atsakoties no atvērtā reģistra, Tavi dati joprojām būs saglabāti pilnajā vēlētāju reģistra versijā.

Informācija šajā lapā tika sagatavota 2021. gada 18. martā.

Avots: https://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/