Вашите права да получите помощ от местния съвет, ако сте бездомен или има риск да останете бездомен/а

Вашите права да получите помощ от местния съвет, ако сте бездомен или има риск да останете бездомен/а

Ако сте бездомен/а или има риск да останете бездомен/а, можете да кандидатствате за помощ и съдействие от местния съвет. Да си „бездомен“ не означава само да нямаш покрив над главата си. Бездомен означава да сте на място, на което не е разумно да живеете като в свой дом. Може да живеете с родители или приятели и все пак, може да сте законно бездомен/а. Може да се считате за бездомен/а, ако квартирата ви има сериозни дефекти в сградата или е твърде скъпа, за да си я позволите. Ако сте жертва на насилие или се страхувате от насилие, може да сте бездомен/а. Това са само няколко примера.

По принцип, можете да поискате помощ за бездомност от местния съвет, ако сте британски или ирландски гражданин, живеещ в Обединеното кралство. Ако сте от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, трябва да покажете, че имате Статут на уседналост или че имате друго правно основание, въз основа на което да получите помощ за жилище в Обединеното кралство Великобритания. Много хора, които имат „Временен статут на уседналост“ или които са от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, но са били резиденти в Обединеното кралство Великобритания преди края на „преходния период“ на 31 декември 2020 г., също ще могат да кандидатстват за помощ при бездомност.

Как да поискам помощ за бездомност от съвета

Ако искате да получите помощ за бездомност от съвета, трябва да посетите уебстраницата на съвета. Там ще намерите информация  за това, как да се свържете със съвета в извънредна ситуация. Вашият съветник също трябва да може да ви помогне да поискате спешна помощ, ако сте бездомен/а.

Адресът на уебсайта за помощ при бездомност за хора, живеещи в района на Единбург, е https://www.edinburgh.gov.uk/homeless-risk

Помощта, на която имате право, ще зависи от личните ви обстоятелства. Съветът не е задължен да ви предостави жилище автоматично. Те ще проучат вашия казус и вероятно ще поискат да ви интервюират. Местните съвети имат за цел да гарантират, че хората, чийто първи език не е английски, имат достъп до преводач – или до такъв, предоставен от местните власти, или от кандидата, или до услуги като Езиков телефон (Language Line). Дори, когато кандидатът води приятел или роднина за превод, съветът винаги трябва да дава възможност да бъде използван обучен преводач.

Ако не сте съгласен/а с решението на съвета, можете да го оспорите.

Временно настаняване

Съветът има законово задължение да осигури временно настаняване за всеки, за който съвета смята, че е бездомен, от момента в който започне да обработва молбата за бездомност. Ако молбата за постоянно настаняване бъде удовлетворена, те трябва да осигурят на кандидата временно настаняване, докато намерят подходящо постоянно жилище.

Ако съветът реши, че не е необходимо да ви предостави временно жилище, вие ще имате право да оспорите това решение и съветът трябва да продължи да ви предоставя временно жилище, докато не бъде взето решение по оспорването.

Ако съветът реши, че сте „умишлено бездомен/а“ и поради това нямате право на постоянно жилище, институцията не може да поиска да напуснете временното жилище веднага. Трябва да ви бъде позволено да останете достатъчно дълго, за да ви бъде дадена разумна възможност да намерите друго място, където да живеете. Обикновено, ще трябва да плащате „разумна такса“ за временно жилище.

По закон, временното жилище трябва да отговаря на определени стандарти. Ако това не е така, трябва да поискате съвет как съвета може да ви предостави подходящо временно настаняване.

Постоянно жилище

Съветът към който кандидатствате, трябва да ви предостави подходящо постоянно жилище, ако сте законно бездомен и не сте „умишлено бездомен“. Въпреки това, съветът не е задължен да го прави, ако нямате „местна връзка“ (освен ако нямате местна връзка на друго място в Обединено кралство Великобритания).

Ако съветът реши, че имате нужда от повече помощ, може да ви предложи по-скоро преходно жилище, отколкото постоянно жилище. Например, ако имате нужда от помощ в резултат на злоупотреба с наркотици или алкохол.

Оспорване на решенията на съвета по вашата молба за бездомност

По принцип, можете да оспорвате тези решения на съвета. Трябва да получите писмо, обясняващо какво е решението на съвета и защо е взето това решение. Трябва да имате най-малко 21 дни от получаването на писмото, за да оспорите решението.

Дори ако съветът не промени решението си, може да успеете да направите жалба пред Омбудсмана за обществени услуги на Шотландия. В някои случаи, може също да успеете да поискате от съда да отмени решението на съвета, но това може да бъде скъпо и да отнеме много време.

Ако искате да оспорите решение, нашата Служба за права може да е в състояние да ви помогне със съветник говорещ полски или испански език. Моля, имайте предвид, че в момента можем да предложим услуги само в района на Единбург, на непълно работно време. Други места, където можете да получите помощ или информация за бездомност, са Съвети за граждани- Шотландия (Citizens Advice Scotland) или Подслон – Шотландия (Shelter Scotland). Кажете им, ако имате нужда от помощ спешно.

Моля, имайте предвид, че тази информация е само обобщение на вашите права и не разяснява всеки детайл от закона и правилата, които се прилагат. Ако имате нужда от повече информация, свържете се със съветник или проверете други надеждни уебстраници. На нашата въвеждаща страница на Службата за права има публикувани връзки към други източници на информация.

**Featured image by bodnarchuk via Canva and Getty Images Pro.

Информацията на тази страница е изготвена на 7 февруари 2021