Jūsu tiesības saņemt palīdzību no vietējās pašvaldības, ja Jūs esat bez pajumtes vai riskējat kļūt par bezpajumtnieku

Jūsu tiesības saņemt palīdzību no vietējās pašvaldības, ja Jūs esat bez pajumtes vai riskējat kļūt par bezpajumtnieku

Ja Jūs esat bez pajumtes vai riskējat kļūt par bezpajumtnieku, Jūs varat pieteikties vietējā pašvaldībā palīdzības saņemšanai. “Bez pajumtes” nenozīmē vienīgi to, ka nav jumts virs galvas. “Bez pajumtes” nozīmē dzīvot jebkurā vietā, bet šo vietu Jūs nevarat uzskatīt par savām mājām. Jūs varat dzīvot ar vecākiem vai draugiem, bet juridiskā izpratnē – būt bez pajumtes. Jūs var uzskatīt par tādu, kam nav pajumtes, ja ēkai ir nopietni defekti vai mājoklis ir par dārgu un Jūs to nevarat atļauties. Ja Jūs esat vardarbības upuris vai dzīvojat bailēs no vardarbības, Jūs iespējams var uzskatīt par bezpajumtnieku. Šie ir tikai daži piemēri.

AK un Īrijas pilsoņi, kuri dzīvo AK, parasti palīdzību bezpajumtniecības gadījumā meklē vietējā pašvaldībā. Ja Jūs esat no ES, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices, Jums ir jāpierāda, ka Jums ir tādas tiesības vai arī ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss, lai Jūs varētu saņemt palīdzību mājokļa jautājumos. Visi tie, kuriem ir pagaidu iedzīvotāja statuss un arī tie, kuri ir no ES, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas vai Šveices un dzīvoja AK pirms 2020. gada 31. decembra (tā sauktā “pārejas posma” beigām), varēs pieteikties saņemt palīdzību bezpajumtniecības jautājumos.

Kā prasīt palīdzību pašvaldībai bezpajumtniecības jautājumos

Ja Jūs vēlaties saņemt palīdzību no pašvaldības bezpajumtniecības gadījumos, apmeklējiet viņu tīmekļvietni. Tur arī būtu jābūt atrodamai kontaktinformācijai, kā ar viņiem sazināties ārkārtas gadījumos. Ja Jūs esat bez pajumtes, tad konsultantam vajadzētu Jums nekavējoši palīdzēt.

Palīdzība bezpajumtniecības jautājumos Edinburgas iedzīvotājiem atrodama tīmekļvietnē – https://www.edinburgh.gov.uk/homeless-risk

Atkarībā no Jūsu personīgajiem apstākļiem, Jums būs tiesības uz palīdzību. Pašvaldība automātiski nenodrošinās Jūs ar mājokli. Viņi izskatīs Jūsu apstākļus un visdrīzāk uzaicinās Jūs uz sarunu/ interviju. Vietējām pašvaldībām ir jānodrošina tulki tiem, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda. Tulku var nodrošināt pašvaldība vai arī pats pieteikuma iesniedzējs, vai arī tulkošanas pakalpojumu sniedzēji, piemēram Language Line. Ja ar pieteikuma iesniedzēju kopā ir draugs vai radinieks, kurš tulkotu sarunu, pašvaldībai tomēr vajadzētu piedāvāt profesionāla tulka pakalpojumus.

Ja Jūs nepiekrītat pašvaldības lēmumam, Jums varat to apstrīdēt.

Pagaidu mājoklis

Pašvaldībai ir ar likumu noteikts, ka viņiem ir jānodrošina pagaidu mājoklis jebkurai personai, kuras bezpajumtniecības pieteikumu viņi ir sākuši izskatīt. Ja pašvaldība iesāk bezpajumtniecības pieteikuma izskatīšanu, tādā veidā pašvaldība piekrīt, ka persona ir bez pajumtes. Ja pastāvīga mājvieta tiek piešķirta saskaņā ar iesniegto pieteikumu, tad pašvaldībai ir jānodrošina pieteikuma iesniedzējs ar pagaidu mājvieta līdz tam brīdim, kad ir atrasta pastāvīga mājvieta.

 

Ja pašvaldība nolemj, ka viņiem nav jānodrošina Jūs ar pagaidu mājokli, Jums ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt. Pašvaldībai ir jāturpina Jūs nodrošināt ar pagaidu mājokli līdz brīdim, kad sūdzība ir izskatīta.

Ja pašvaldība izlemj, kad Jūs esat “mērķtiecīgi” palicis bez pajumtes un Jūsu mērķis bija saņemt pastāvīgu mājokli, tad pašvaldība nevar pieprasīt Jūs nekavējoties atbrīvot pagaidu mājokli. Pašvaldībai jāatļauj Jums uzturēties pagaidu mājvietā līdz Jūs atrodat citu mājvietu. Jums būs jāmaksā par uzturēšanos pagaidu mājoklī tā saukta “saprātīga maksa”.

Ar likumu ir noteikts, ka mājoklim ir jāatbilst noteiktām prasībām. Ja tas neatbilst, tad Jums būtu jākonsultējas, lai uzzinātu kā pieprasīt no pašvaldības atbilstošu pagaidu mājvieta.

Pastāvīgs mājoklis

Ja Jūs neesat “mērķtiecīgi” bez pajumtes un esat bez pajumtes likuma izpratnē, pašvaldībai (kurā Jūs iesniedzāt pieteikumu) jānodrošina Jūs ar atbilstošu pastāvīgu mājokli.  Taču viņi var to nedarīt, ja Jums nebūs “piesaiste vietai” (ja vienīgi Jums nav saiknes ar vietu nekur AK).

Ja pašvaldība izlemj, ka Jums ir vajadzīgs atbalsts, tad pašvaldība var Jums piešķirt pārejas posma mājokli, nevis pastāvīgo. Piemēram, ja Jums ir vajadzīgs atbalsts pārmērīgas narkotiku vai alkohola lietošanas gadījumā.

Pašvaldības lēmumu pārsūdzēšana (pieteikumam bezpajumtniecības gadījumā)

Pašvaldības lēmumus var pārsūdzēt. Jums no pašvaldības būtu jāsaņem vēstule, kas paskaidrotu kā pašvaldība izskatījusi Jūsu pieteikumu un kā pieņēmusi lēmumu. Lēmumu var apstrīdēt 21 dienas laikā, kopš Jūs saņēmāt lēmuma vēstuli.

Pat, ja atkārtoti izskatot Jūsu pieteikumu, pašvaldības lēmums nemainās, Jūs varat iesniegt sūdzību Skotijas valsts dienestu ombuds (Scottish Public Services Ombudsman)

Jums ir iespējams pārsūdzēt pašvaldības lēmumu tiesā, taču tas var būt dārgi un aizņemt ilgu laiku.

Ja Jūs vēlaties, lai pašvaldība pārskata savu lēmumu, mūsu Tiesību dienests (Citizen’s Rights Project ietvaros) var Jums palīdzēt, konsultējot poļu un spāņu valodās. Lūdzam ievērot, ka patreiz pakalpojumi tiek sniegti tikai Edinburgā un nepilnu darba laiku. Bezpajumtniecības jautājumos Jums var palīdzēt Skotijas Konsultāciju birojs (Citizens Advice Scotland) vai Patvērums – Skotija (Shelter Scotland)  Dariet viņiem zināmu, ka Jums ir nepieciešama neatliekama palīdzība.

Lūdzam ievērot, ka šis ir datu apkopojums tiesībām, uz kurām Jūs varat pretendēt. Tas nepaskaidro visas likumdošanas nianses. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, apmeklējiet uzticamas tīmekļa vietnes vai konsultējieties. Informācijas avoti un saites atrodami mūsu Tiesību dienesta (Citizen’s Rights Project ietvaros) ievadlapā.

Šī informācija tika sagatavota 2021. gada 7. februārī.