Prawa do uzyskania pomocy od władz lokalnych w przypadku, bezdomności lub ryzyka związanego ze staniem się bezdomnym

Jeżeli jest się osobą bezdomną lub w przypadku ryzyka związanego ze staniem się bezdomnym, o udzielenie pomocy można zgłosić się do swoich władz lokalnych.

Bycie bezdomnym nie oznacza tylko, że nie ma się dachu nad głową. Bezdomność to także mieszkanie w miejscu nieodpowiednim, by uznać je za swój własny dom. Można mieszkać ze swoimi rodzicami czy przyjaciółmi i być jednocześnie prawnie uznanym za osobę bezdomną. Bezdomność jest również brana pod uwagę w przypadku, gdy nasze miejsce zamieszkania ma poważne defekty budowlane lub gdy jest nadmiernie drogie i nie stać nas na jego utrzymanie. Ofiary przemocy, osoby obawiające się przemocy mogą również być uznane za bezdomne. Wszystkie powyższe to tylko niektóre z przykładów.

Obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii, z reguły pomoc w sprawach związanych z bezdomnością mogą uzyskać od władz lokalnych. Mieszkańcy krajów UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii mają obowiązek wskazać, że posiadają status osoby osiedlonej (ang. Settled Status) lub inne prawo umożliwiające in otrzymanie pomocy w sprawach mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii. Wiele osób posiadających status tymczasowy (ang. Pre-Settled status) lub będących z krajów UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii i którzy byli rezydentami Wielkiej Brytanii przed końcem „okresu przejściowego”, 31-go grudnia 2020, również mogą ubiegać się o pomoc związaną z bezdomnością.

W jaki sposób należy ubiegać się o pomoc od władz lokalnych? 

Osoby, które chciałyby uzyskać pomoc dotyczącą bezdomności od swoich władz lokalnych, powinny w pierwszej kolejności sprawdzić ich aktualną stronę internetową, zawierającą również informacje o tym, w jaki sposób uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Doradca, powinien być również wstanie pomóc poprosić o pomoc, osobom borykającym się z bezdomnością.

https://www.edinburgh.gov.uk/homeless-risk to strona internetowa, zawierająca informacje, dotyczące pomocy w sprawach bezdomności dla osób mieszkających na obszarze Edynburga.

Pomoc, do której jest się uprawnionym zależy od sytuacji osobistej, jednakże, należy pamiętać, że władze lokalne nie mają obowiązku automatycznego zapewniania lokalu mieszkaniowego. W pierwszej kolejności oszacowywana jest sytuacja osobista wnioskodawcy, poparta szczegółową rozmową.

Osobom, których pierwszym językiem nie jest angielski, samorządy powinny zapewnić usługi tłumacza- może być nim tłumacz zorganizowany przez władze lokalne lub tłumacz pracujący przez telefon. Aplikant ma prawo również sam zorganizować tłumacza na spotkanie – może to być zarówno tłumacz profesjonalny lub mówiący poprawnie w obu językach członek rodziny, znajomy itp. Niemniej jednak samorząd powinien w pierwszej kolejności zaoferować profesjonalne usługi tłumaczeniowe.

Aplikant ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez władze lokalne, jeżeli się z nią nie zgadza.

Tymczasowe miejsce zamieszkania

Samorząd jest prawnie zobowiązany do zapewnienia tymczasowego miejsca zamieszkania każdej osobie, która ich zdaniem może być bezdomna od momentu złożenia wniosku o bezdomność. Jeżeli w, władze lokalne potwierdzą prawo do otrzymania stałego miejsca zamieszkania, mają oni obowiązek zapewnienia tymczasowego miejsca zamieszkania, do czasu znalezienia adekwatnego, stałego miejsca zamieszkania.

W przypadku gdy władze lokalne odrzucą wniosek o tymczasowe miejsce zamieszkania, aplikant ma prawo odwołać się od tejże decyzji i do czasu rozważenia odwołania nadal przebywać w tymczasowym miejscu zamieszkania.

Jeżeli stwierdzona zostanie tzw. umyślna bezdomność, przez co aplikant nie byłby uprawniony do otrzymania stałego miejsca zamieszkania, osoba taka nie może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie swojego lokum, gdyż przysługuje jej stosownie długi czas na znalezienie alternatywnego miejsca zamieszkania.  Mieszkania tymczasowe zwykle podlegają opłatom na rozsądnym poziomie.

Zgodnie z prawem, tymczasowe lokale mieszkaniowe muszą spełniać określone standardy.  Jeżeli lokal ich nie spełnia, można ubiegać się o poradę dotyczącą tego co zrobić, aby zapewnić sobie odpowiednie, tymczasowe miejsce zamieszkania od swojego samorządu.

Stałe miejsce zamieszkania

Osobom prawnie bezdomnym, które nie są umyślnie bezdomne władze lokalne, do których składany jest wniosek muszą udostępnić stosowne, stałe miejsca zamieszkania, jednakże nie mają tego obowiązku w przypadku, gdy osoba nie ma żadnych lokalnych związków (chyba, że osoba nie ma żadnych lokalnych związków w żadnym miejscu w Wielkiej Brytanii.)

Władze lokalne mogą uznać również, że aplikant w pierwszej kolejności wymaga dodatkowego wsparcia, na przykład z naużywaniem narkotyków lub alkoholu i zaoferować w pierwszej kolejności przejściowe, nie stałe miejsce zamieszkania.

Odwoływanie się od decyzji władz lokalnych dotyczącej wniosku o uznanie bezdomności 

Każda aplikująca o uznanie bezdomności osoba ma prawo do odwołania się od decyzji władz lokalnych w ciągu 21 dni od dnia otrzymania listu wyjaśniającego podjętą przez władze lokalne decyzję (Chyba że władze lokalne zezwolą na dokonanie odwołania w trybie dłuższym niż 21 dni). W przypadku odmownego odwołania, wnioskujący ma możliwość złożenia dalszej skargi do Scottish Public Services Ombudsman. W niektórych przypadkach wnioskodawca może ubiegać się o zmianę decyzji przed sądem, opcja ta może być jednak bardzo długa i kosztowna.

Nasi polsko i hiszpańskojęzyczni doradcy z Rights Centre mogą pomóc osobom, które chciałyby odwołać się od decyzji związanej z bezdomnością. Prosimy pamiętać jednak, że pomoc oferowana jest wyłącznie w Edynburgu, w niepełnym wymiarze godzin. Inne organizacje udzielające wsparcia i pomocy związanej z bezdomnością są  Citizens Advice Scotland oraz Shelter Scotland. Jeżeli wymagana pomoc jest nagła, należy organizację, z która się kontaktujemy jak najszybciej o tym poinformować.

Prosimy pamiętać, że powyższe informacje są jedynie streszczeniem przysługujących praw, a nie szczegółowym wyjaśnieniem obowiązujących praw i przepisów.

Aby uzyskać więcej informacji na powyższy temat prosimy skontaktować się z naszym doradcą lub odnieść się do rzetelnych stron www. Na stronie internetowej naszego Rights Centre, znajdują się również linki do innych kompetentnych stron internetowych.

 

**Featured image by By bodnarchuk via Canva and Getty Images Pro.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

informacje zawarte na tej stronie zostały przygotowane 7-go lutego 2021