Right to housing in Scotland for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

Право на жилище в Шотландия за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария и членове на техните семейства

Правото на подходящо жилище е свързано с Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. Ангажиментът към тази основополагаща цел е значително приложен в шотландската социална система. Усилията на шотландското правителство са особено очевидни през последните години с два значителни ангажимента, поети през 2021 г. за по-нататъшно признаване на правото на жилище (това са ангажиментите да се доставят достатъчно домове, за да се намали нуждата/ търсенето на достъпни жилища и да се въведе нов законопроект за правата на човека, включващ правото на подходящо жилище в Международния пакт за икономически, социални и културни права).

Важно е да знаете какво означават тези ангажименти на практика. Разбирането на вашите права и отговорности свързани с жилищните въпроси е от съществено значение, когато неизбежно възникнат проблеми. Фактологичната справка, която разработихме, ще ви информира за:

 

  • Дали/как можете да наемете жилище
  • На какви жилищни помощи/ обезщетения може да имате право
  • Каква помощ можете да получите, ако сте бездомни
  • Дали можете да закупите/притежавате имот
  • Какво влияние оказва имиграционният статут върху вашите права

 

Тази информация е актуализирана на 2 май 2023 г.