Right to housing in Scotland for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

EU/EGT/svájci állampolgárok és családtagjaik lakhatási joga Skóciában

A megfelelő lakóhelyhez való jog az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához vezethető vissza. A skót szociális ellátó rendszerbe egyre inkább beépül ezen alapvető célkitűzés iránti elkötelezettség. A skót kormány erőfeszítései különösen az utóbbi években váltak nyilvánvalóvá – a lakhatási jog jobb megvalósítása érdekében két jelentős kötelezettségvállalás történt 2021-ben (ezek: elég lakás létrehozása a megfizethető lakás iránti igények csökkentése céljából, valamint egy új emberi jogi törvényjavaslat előterjesztése, amely a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányába bevezeti a megfelelő lakóhelyhez való jogot).

 

Fontos tudni, hogy ez a kötelezettségvállalás gyakorlati szempontból mit jelent. A lakhatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek ismerete alapvető fontosságú, ha elkerülhetetlen problémák merülnek fel. Az összeállított adatlapok a következőkről nyújtanak tájékoztatást:

 

  • Bérelhet-e, és ha igen, akkor hogyan
  • Milyen lakhatási támogatásra lehet jogosult
  • Hajléktalanság esetén milyen segítségre számíthat
  • Vásárolhat-e ingatlant/lehet-e ingatlantulajdona
  • Bevándorlási jogállása milyen hatással lehet jogaira

További információkhoz és segítséghez kapcsolódó forrásokat is találhat.

This information was updated on 2nd May 2022.