Prawo mieszkaniowe w Szkocji dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii i członków ich rodzin

Prawo do zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych wiąże się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 roku. Zobowiązanie do realizacji tego celu ma coraz większe znaczenie w szkockim systemie zabezpieczenia społecznego. Starania rządu szkockiego w tym zakresie, były w ostatnich latach szczególnie oczywiste. W 2021 roku podjęto dwa istotne przedsięwzięcia, dotyczące poprawy praw mieszkaniowych (były to: zapewnienie dostatecznej liczby mieszkań, aby umożliwić zmniejszenie zapotrzebowania na tańsze mieszkania oraz wprowadzenie projektu ustawy o prawach człowieka, która włączy prawo do adekwatnego mieszkalnictwa do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych). 

Ważnym jest, aby wiedzieć, co zobowiązania te oznaczają w praktyce. Zrozumienie swoich praw i obowiązków w zakresie mieszkalnictwa jest niezbędne, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Opracowana przez nas ulotka informacyjna zawiera informacje dotyczące:  

  • czy i jak można wynająć nieruchomość
  • do jakiego rodzaju zasiłków mieszkaniowych mogą być państwo uprawnieni
  • jak uzyskać pomoc, jeśli jest się bezdomnym
  • czy można kupić/ posiadać na własność nieruchomość
  • jaki wpływ na prawa ma status imigracyjny 

Więcej informacji i porad można znaleźć tutaj.  

Informacje uaktualnione 2 maja 2022 r.