Right to housing in Scotland for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

ES/ EEZ/ Šveices pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības uz mājokli Skotijā

Pirmsākumi tiesībām uz adekvātu mājokli meklējami 1948. gada Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Šis pamatmērķis arvien vairāk tiek iekļauts Skotijas labklājības sistēmā. Skotijas valdības pūles uzskatāmi redzamas pēdējos gados, kad turpinot realizēt tiesības uz mājokli divas nozīmīgas saistības tika pieņemtas 2021. gadā. Tās būtu – nodrošināt pietiekošu daudzumu mājokļu, tādejādi uzsākot pieejamas cenas mājokļu pieprasījuma samazinājumu un ieviest jaunu cilvēktiesību likumu, iekļaujot tajā tiesības uz adekvātu mājokli, kas savukārt tiks iekļauts Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām.

 

Svarīgi ir saprast, ko praktiski nozīmē šīs saistības. Neizbēgamās situācijās ir noderīgi zināt un saprast savas tiesības un atbildības par mājokli. Mēs esam izveidojuši datu apkopojums, kas informē par to,

 

  • vai/ kā var īrēt,
  • uz kādiem mājokļa pabalstiem var pretendēt,
  • kādu palīdzību var saņemt bezpajumtniecības gadījumā,
  • vai var pirkt/ piederēt īpašums,
  • kāds ir imigrācijas statusa iespaids uz Jūsu tiesībām.

Tur atradīsiet pievienotus papildus resursus un palīdzības informāciju.

Šī informācija atjaunota 2023. gada 2. maijā