Informacje i materiały na temat prawa do pracy dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii i członków ich rodzin.

Prawo do pracy jest podstawowym czynnikiem budowania życia w nowej społeczności. Poniższy tekst zawiera informacje o tym, kiedy ma się prawo do pracy, w jaki sposób udowodnić prawo do pracy i czego oczekiwać od swojego pracodawcy. Każdy obywatel UE posiadający status osoby osiedlonej lub status tymczasowy ma prawo do pracy w Szkocji lub w każdym innym dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii.  

Obywatele UE posiadający status osoby osiedlonej mają prawo do pracy w Szkocji na czas nieokreślony. Obywatele UE posiadający status tymczasowy mają prawo do pracy w Szkocji do czasu wygaśnięcia statusu.   

Ważnym jest zrozumienie charakteru swojej pracy, aby zapewnić sobie właściwe prawa pracownika. Możliwym jest bycie pracownikiem samozatrudnionym, sezonowym, być na umowie 0 godzin lub zatrudnionym.  

Prawa osoby, która jest samozatrudniona są ograniczone; ma ona prawo do obiecanego wynagrodzenia, ochrony przed dyskryminacją, a także bezpiecznego środowiska pracy. 

Pracownik sezonowy/na umowie 0 godzin posiada wiele praw wliczając ochronę przed dyskryminacją, umowę o pracę, płatny urlop wypoczynkowy oraz chorobowe.   

Pracownik zatrudniony, regularnie pracujący może liczyć na największą ochronę w postaci dodatkowej odprawy z tytułu zwolnienia z pracy oraz przysługującego urlopu i zasiłku macierzyńskiego/ojcowskiego.  

Osobom pracującym długoterminowo i regularnie, dla kogoś kto tą prace kontroluje, a które nie podpisały umowy o pracę, przysługuje ochrona praw pracownika. Osoby, które nie podpisały umowy o pracę, i które pracują tylko okazjonalnie, zawsze mają prawo do wynagrodzenia i do bezpieczeństwa.  

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat praw obywateli EU do/w pracy 

  • Więcej informacji na temat praw w pracy tutaj 
  • Video wyjaśniające status zatrudnienia oraz to, w jaki sposób egzekwować swoje prawa w pracy tutaj  

Informacje uaktualnione 13 Maja 2022.