Category: News categories @lv

Home / News categories @lv
Activity report 2022
Post

Activity report 2022

This activity report describes the activities the Citizens Rights Project have carried out over in 2022 with funding from the Scottish Government, the Home Office, the Justice Together Initiative, the Scottish Council of Voluntary Organisations, the People’s Postcode Trust and the Italian Comites.

13/04/2021 I  AK uz punktiem balstītā imigrācijas sistēma: ievads ES pilsoņiem
Post

13/04/2021 I AK uz punktiem balstītā imigrācijas sistēma: ievads ES pilsoņiem

Personu brīva pārvietošanās starp AK un Eiropas Savienību beidzās 2020. gada 31. decembrī. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri AK ir ieviesusi uz punktiem balstītu imigrācijas sistēmu (Points-Based Immigration System), ar kuras palīdzību prioritāri tiks vērtētas indivīda prasmes un talanti, nevis izcelsmes valsts. Norādes Last updated:31 March 2021