Resursi un informācija ES/ EEZ/ Šveices pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par tiesībām uz veselības aprūpi.

Katram ir tiesības uz iespējami augstāko fiziskās un psihiskā veselības standartu. Tādejādi mums ir tiesības saņemt kvalitatīvu medicīnisko aprūpi.

Skotijas Valsts veselības aizsardzības dienests (NHS Scotland)

Veselības aprūpi Skotijā nodrošina Skotijas Valsts veselības aizsardzības dienests jeb NHS Scotland – par valsts līdzekļiem finansēta veselības aprūpes sistēma. Jūsu tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar 2011. gada likumu par pacienta tiesībām (Skotija), izmantojot NHS pakalpojumus.

Ikvienam Skotijā ir juridiskas tiesības saņemt veselības aprūpi, kas:

 • atbilst viņu vajadzībām,
 • izvirza par prioritāti veselību un labklājību,
 • nodrošina pacientus ar informāciju un atbalstu, un tie var piedalīties viņu ārstēšanas lēmumu pieņemšanā,

NHS nodrošināto ārstēšanu neietekmēs pacienta vecums, rase, dzimums vai kāda cita pazīme.

Gandrīz visi NHS Scotland sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, tomēr ir izņēmumi, tādi kā zobārstniecība un acu ārstēšana. Apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu par palīdzību šiem maksas pakalpojumiem. https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/help-with-health-costs

Katram ir tiesības reģistrēties pie ģimenes ārsta (General Practitioner (GP). Ģimenes ārsts ir primārais kontakts, lai piekļūtu medicīniskiem pakalpojumiem. Laikā, kad poliklīnikas un zobārstniecības klīnikas slēgtas, un Jūs nevarat gaidīt līdz tās būs atvērtas, NHS 24 Jums palīdzēs ar medicīniskiem vaicājumiem. Ar NHS 24 var sazināties zvanot 111.

Veselības aprūpes pieejamība

ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēma

ES, EEZ vai Šveices pilsoņi, kuri dzīvoja Skotijā 2020. gada 31. decembrī, var turpināt izmantot NHS Scotland pakalpojumus. NHS Scotland nesniedz Iekšlietu ministrijai (Home Office) ziņas par pacientiem.

Ikvienam Skotijā ir tiesības reģistrēties pie ģimenes ārsta, lai saņemtu bezmaksas medicīnisko aprūpi un medikamentus.

Ja Jums ir nepieciešama ārstēšana, noteikti vērsieties pie NHS. NHS Scotland darbinieki Jums neprasīs pierādīt Jūsu pagaidu vai pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

Ja Jūs esat tiesīgs saņemt uzturēšanās statusu, bet vēl neesat pieteicies šai shēmai, NHS Scotland nepieprasīs Jums segt slimnīcas vai specialistu ārstēšanas izdevumus. Tie, kuri nepieteicās un neplāno pieteikties uzturēšanās statusa shēmai, visdrīzāk nav tiesīgi uzturēties Apvienotajā Karalistē (AK), tādēļ NHS Scotland var pieprasīt maksāt par ārstniecisko palīdzību.

Ja Jums ir tiesības pieteikties uzturēšanās statusa shēma, bet Jūs to vēl neesat izdarījis, sazinieties ar mums. Mēs varam palīdzēt.

Bēgļi un patvēruma meklētāji

Patvēruma meklētāji:

 • Patvēruma meklētāji var saņemt NHS sniegto veselības aprūpi, ja viņu patvēruma pieteikums vēl tikai tiks izskatīts, viņu patvēruma pieteikums ir apelācijas procesā vai arī pieteikums ir ticis noraidīts un viņi gaida līdz Iekšlietu ministrija sagatavos viņu atgriešanos.
 • Tie, kuriem piešķirts patvērums, saņems veselības aprūpi, ja viņiem ir piešķirta humānā aizsardzība, diskrecionāra uzturēšanās atļauja AK vai arī viņiem piešķirtas tiesības uzturēties AK kā bēgļiem.
 • Tad, kad Jūs reģistrēsieties kā NHS pacients, Jums var prasīt uzrādīt Pieteikuma reģistrācijas apliecību (Application Registration Card/ ARC) (Jums to var izsniegt patvēruma caurskatīšanas pārrunās) vai AK robežuzraudzības dienesta dokumentu, kurā norādīts, ka esat pieteicies uz patvērumu.

Bēgļi

 • NHS sniegs Jums veselības aprūpes pakalpojumus, ja Jums piešķirtas tiesības uzturēties AK kā bēglim.
 • Tad, kad Jūs reģistrēsieties kā NHS pacients, Jums var prasīt uzrādīt pasi, ceļošanas dokumentus vai biometrisko dzīvesvietas atļauju, vai arī Iekšlietu ministrijas vēstuli, kurā norādīts, ka Jums atļauts uzturēties AK.
 • Pēc tam, kad Jūs reģistrēsieties kā NHS pacients, lielākā daļa NHS veselības aprūpes būs bezmaksas. Daži pakalpojumi būs maksas, piemēram zobārstniecība un acu ārstēšana.

Ģimenes locekļi:

 • Tad, kad Jūs esat piereģistrējies kā NHS pacients, Jūsu sieva/ vīrs/ civilpartneris/-e un jebkurš no Jūsu bērniem, kuri dzīvo ar Jums Skotijā, var saņemt NHS veselības aprūpi. Bērniem jābūt 16 gadus veciem vai jaunākiem vai arī 19 gadus veciem un jaunākiem, un vienlaicīgi pilna laika skolniekiem/ studentiem. Jums var prasīt uzrādīt Jūsu laulības vai civilās partnerības apliecību, vai bērnu dzimšanas apliecības.

Lai saņemtu NHS veselības aprūpi, Jums pēc iespējas ātrāk pēc ierašanās Skotijā, jāatrod ģimenes ārsts un jāpieprasa, lai Jūs reģistrē kā NHS pacientu. Par to nebūs jāmaksā. Iespējams, ka Jums būs jāapmeklē vairākas poliklīnikas līdz Jūs atradīsiet poliklīniku, kurā ir brīvas pacientu vietas un uzņem jaunus pacientus.

Ja Jums nepieciešama palīdzība atrast poliklīniku vai ģimenes ārstu, zvaniet NHS palīdzības tālrunim (NHS inform Helpline) 0800 22 44 88 vai apmeklējiet saiti https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice. NHS palīdzības tālrunis nodrošina bezmaksas tulkošanas pakalpojumus.

Ja neesmu reģistrējies kā NHS pacients?

Ja Jūs neesat reģistrējies, Jūs tomēr varat saņemt dažus NHS veselības aprūpes pakalpojumus. Bezmaksas pakalpojumi, kurus saņem jebkurš:

 • Neatliekamā palīdzība slimnīcā (negadījumi un neatliekamā palīdzība, traumas),
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība poliklīnikā,
 • neatliekamās palīdzības transports (ambulance),
 • seksuālās veselības pakalpojumi (ģimenes plānošana),
 • dažu infekcijas un seksuāli transmisīvo slimību ārstēšana.

Veselības aprūpes tulka nodrošināšana

Aprūpes pakalpojumu sniedzējam jānodrošina tulks, lai Jūs varētu saņemt veselības aprūpi. Šis pakalpojums ir konfidenciāls un bezmaksas. 

NHS 24 – pat, ja Jums nepieciešams tulks, Jūs varat zvanīt veselības palīdzības tālrunim NHS 24, izņemot ārkārtas gadījumos. Lai sazvanītu NHS 24, zvaniet 111 un kad sadzirdēsiet ziņojumu, tad nospiediet 9 (ja vēlaties noklausīties ziņojumu citās valodās, spiediet 1). Jums piedāvās izvēlēties valodu no šādām – poļu, arābu, mandarīnu, spāņu, rumāņu, sorani un ukraiņu. Tur būs iespējams izvēlēties arī citas valodas. NHS tālruņa operators nokārtos, lai tulks piedalās trīspusējā sarunā ar Jums.

Poliklīnikas un slimnīcu vizītes – lai tiktu norīkots tulks poliklīnikas vai slimnīcu vizītēm, apmeklējiet Jūsu medicīnas pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietni. Ja Jūs sazināsieties ar poliklīnikas vai slimnīcu reģistratūras darbiniekiem, kurā Jums paredzēta vizīte, Jūsu vizītei nodrošinās tulku.

Ārkārtas gadījumi – tulks Jums tiks nodrošināts brīdī, kad Jūs zvanīsiet uz vienoto ārkārtas tālruni 999.

Papildus resursi

Valsts veselības aizsardzības dienests (NHS) – https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights

Skotijas valdība (Scottish Government) – https://www.gov.scot/publications/charter-patient-rights-responsibilities-easy-read/pages/1/

NHS Bēgļi un patvēruma meklētāji (NHS Refugees and Asylum Seekers) – https://www.nhsinform.scot/media/1126/health-care-for-asylum-seekers-and-refugees-in-scotland-v6-2016-206.pdf

Pacientu konsultāciju un atbalsta dienests (Patient Advice and Support Service/ PASS) – vietējā Iedzīvotāju konsultatīvajā dienestā (Citizen’s Advice Bureau), kas atrodams internetā www.cas.org.uk vai vietējā tālruņu katalogā. Pacientu konsultāciju un atbalsta dienests (PASS) nodrošina ar bezmaksas, konfidenciālu informāciju, konsultāciju un atbalstu jebkuru, kurš izmanto NHS pakalpojumus Skotijā.

This information was updated on 19th May 2022.