Кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS) след крайния срок 30 юни

Кандидатстване по Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS) след крайния срок 30 юни

Все още можете да кандидатствате за Статут на уседналост или Временен статут на уседналост!

Тези, които отговарят на условията за кандидатстване по Схемата на ЕС за уседналост, все още могат да кандидатстват за постоянен статут на уседналост или временен статут на уседналост дори след крайния срок 30 юни 2021 г. Тези, които са закъснели да  кандидатстват обаче, са по преценка. Това означава, че кандидатите трябва да обяснят и докажат защо не са успели да кандидатстват преди крайния срок. В резултат на това, служителят на Министерство на вътрешните работи (Home Office) ще прецени дали кандидата попада в една от категориите за основателни причини за подаване на късно заявление и ще реши дали да приеме това заявление или не.

Неизчерпателният списък на основателни причини за късно кандидатстване, посочени в насоките за служители включва:

  • Деца (включително деца под специални грижи или напускащи специални грижи)
  • Физически или умствен капацитет и/или нужди от грижи или помощ
  • Сериозно медицинско състояние или значително медицинско лечение
  • Жертва на съвременното робство
  • Връзка или ситуация, свързана с насилие или контрол
  • Други основателни прагматични или деликатни причини
  • Прекратяване на статут по освобождаване от имиграционен контрол
  • Съществуващо временно или постоянно разрешение за влизане или пребиваване
  • Документ или статут съгласно разпоредбите на ЕИП

Как мога да кандидатствам след крайния срок?

Късните заявления все още могат да се подават чрез приложението EU Exit: приложение за верификация на документи за самоличност или онлайн, на уебсайта на правителството, ако кандидатът има валиден документ за самоличност. Ако не, същият трябва да поиска хартиен формуляр за кандидатстване. Във формуляра за късно кандидатстване ще има допълнителен въпрос за причината за късно кандидатстване.

Какво ще стане, ако не кандидатствам?

След 1 юли всеки, който пребивава в Обединеното кралство без валиден имиграционен статут (в случаи на граждани на ЕИП и членове на техните семейства, които биха били със статут съгласно Схемата за уседналост на ЕС или такива с виза, съгласно новата имиграционна система базирана на точки), пребивава тук незаконно.

Тъй като няма задължение за ретроспективни проверки на настоящи работещи граждани или наематели (в Шотландия проверки за наемане от частни наемодатели не се провеждат), пропускането на крайния срок за кандидатстване за статут няма непременно да доведе до уволнение или принудително изгонване. Ще се сблъскате обаче с трудности, ако решите да смените работата си, тъй като в този момент ще бъдете помолени да докажете правото си да работите във Великобритания. Освен това, дори ако Вашият настоящ работодател или наемодател не е задължен да проверява състоянието ви, те могат да Ви докладват в Министерство на вътрешните работи, ако разберат, че пребивавате в Обединеното кралство незаконно.

Здравната каса в Шотландия твърди, че няма да изисква предоставяне на доказателство за статут, но рискувате в крайна сметка да бъдете таксувани за медицинско лечение. НАП (DWP) и Министерството на вътрешните работи ще направят проверка между тези отдели и ако открият, че получавате обезщетения, но все още не сте кандидатствал/а по схемата на ЕС за уседналост, първо ще Ви уведомят и ако не кандидатствате, те ще спрат плащанията Ви. Ако не сте кандидатствал/а и искате да подадете за пръв път документи за обезщетение, то ще ви бъде отказано автоматично.

(Не)известното правило за 28 дни.

Ако орган на Обединеното кралство установи, че сте пропуснали крайния срок за кандидатстване по схемата на ЕС за уседналост, ще получите 28-дневно предизвестие за кандидатстване. Това ще бъде записано в регистъра на Министерството на вътрешните работи и ако не подадете заявление в рамките на този период, може да бъдете отстранени от Обединеното кралство.

Това 28-дневно правило придоби популярност в социалните медии точно преди крайния срок 30 юни, когато много хора погрешно предположиха, че това е удължаване на срока. Важно е да се подчертае, че това ще се счита за късно кандидатстване и в тези случаи ще се прилагат същите правила за късното кандидатстване, споменати по-горе. Министерството на вътрешните работи твърди, че ще има благосклонен подход към тези, които кандидатстват късно, но поне на теория, винаги има шанс посочените от Вас причини за късно кандидатстване да не бъдат признати за основателни и да откажат да разгледат молбата Ви.

Какво се случва, ако кандидатствам късно и сега чакам решение?

[Актуализация: На 6 август Министерството на вътрешните работи обяви временна закрила за тези, които са подали заявление за кандидатстване по схемата на ЕС за уседналост късно.

Тези хора ще могат да докажат правото си на работа, като генерират код за споделяне, използвайки цифровия си сертификат за кандидатстване или чрез услугата Проверка за работодатели. Можете да намерите повече информация за проверка на право на работа в последната ни публикация.

Установихме, че част от кореспонденцията на Министерството на вътрешните работи, потвърждаваща получаването на заявленията, все още не е актуализирана и има неправилна формулировка, според която работодателите не трябва да наемат хора, които кандидатстват късно и чакат решение. Това противоречи на последните промени в Ръководството за работодатели.]

Ако смятате, че сте били третиран/а по дискриминационен начин или че правата Ви са били нарушени, можете да подадете жалба до Независимия орган за наблюдение на споразумения, свързани с правата на гражданите.

Времето не е Ваш приятел: изпратете заявлението си възможно най-скоро

Въпреки че тези, които кандидатстват след крайния срок са в по-уязвима позиция в сравнение с тези, които са кандидатствали навреме, тяхното положение ще бъде много по-добро от това на тези, които изобщо не са кандидатствали. Не забравяйте обаче, че ще трябва да обясните защо кандидатствате късно, за да бъде прието заявлението Ви. Въпреки че Министерството на вътрешните работи трябва да бъде благосклонно при разглеждане на късни заявления, колкото по-дълго чакате, толкова по-трудно ще бъде да оправдаете забавянето си.

Все още е има безплатна помощ при кандидатстване по схемата на ЕС за уседналост. Можете да се свържете с нас или с Вашата местна организация оказваща помощ.

За по-подробна информация относно късно кандидатстване по схемата на ЕС за уседналост, посетете уебсайта на Free Movement тук и тук.

 

Тази статия е актуализирана на 24 август 2021 г.