Wnioski o Status Osiedleńczy po terminie 30 czerwca

Wciąż możesz złożyć wniosek o Status Osiedleńczy!

Ci, którzy kwalifikują się do aplikowania o status osiedleńczy, wciąż mogą składać wnioski nawet po terminie 30 czerwca 2021. Późne wnioski, jednakże, są uznaniowe. Oznacza to, że wnioskujący musi wytłumaczyć i udowodnić, że nie był/a w stanie złożyć wniosku przed terminem z ważnych powodów. Następnie, urzędnik z Home Office sprawdzi czy wnioskujący kwalifikuje się do którejś z kategorii uzasadnionych powodów do złożenia późnego wniosku i zdecyduje czy rozpatrywać dany wniosek czy nie. 

Lista uzasadnionych powodów do złożenia wniosku po terminie ujęta w wytycznych dla urzędników sprawdzających wnioski zawiera m.in: 

  • Dzieci (również w opiece socjalnej lub te które ją opuściły)
  • Fizyczna lub umysłowa niepełnosprawność i/lub osoby potrzebujące opieki
  • Poważne problemy zdrowotne lub poważny zabieg medyczny
  • Ofiary współczesnego niewolnictwa
  • Ofiary przemocy domowej 
  • Inne ważne praktyczne lub budzące współczucie powody
  • Ludzie, którzy przestali być zwolnionym z kontroli imigracyjnej
  • Istniejące ograniczone lub nieograniczone pozwolenie na wjazd lub pobyt
  • Dokument lub status na podstawie regulacji UE 

W jaki sposób mogę złożyć wniosek po terminie?

Późne wnioski mogą być złożone poprzez aplikację na telefonie EU Exit: ID Document Check lub na stronie internetowej, jeżeli posiadasz ważny dokument tożsamości. Jeżeli nie, musisz zamówić formularz papierowy z Home Office. 

Co się stanie jeżeli nie złożę wniosku o Status Osiedleńczy?

Od 1 lipca, wszyscy mieszkający w Wielkiej Brytanii bez ważnego statusu imigracyjnego (w przypadku obywateli UE, jest to Status Osiedleńczy lub wiza pracownicza) są tutaj bezprawnie.

Jako że nie ma obowiązku sprawdzania statusu imigracyjnego obecnych pracowników lub lokatorów (w Szkocji nie ma przepisów nakazujących sprawdzania statusu przez prywatnych landlordów), niezłożenie wniosku w terminie niekoniecznie musi doprowadzić do zwolnienia lub eksmisji. Należy się jednak liczyć z problemami w aplikowaniu o nową pracę, jako że w tym przypadku nowy pracodawca będzie zmuszony sprawdzić posiadanie przez Ciebie statusu imigracyjnego. Również, mimo iż Twój pracodawca lub landlord nie jest zobowiązany do sprawdzenia Twojego statusu, mogą oni zgłosić do Home Office, jeśli odkryją, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii bezprawnie. 

NHS Scotland twierdzi, że ich pracownicy nie będą prosić o potwierdzenie statusu, jednak bez ważnego statusu, ryzykujesz, że po jakimś czasie będziesz musiał/a płacić za leczenie. Departamenty DWP i Home Office sprawdzą między sobą czy ktoś z korzystających z pomocy socjalnej nie złożył jeszcze wniosku o status osiedleńczy i w takim wypadku skierują do danej osoby list nakazujący złożenie wniosku i jeżeli wciąż nie złoży ona wniosku o status, to płatności zostaną wstrzymane. Jeżeli nie złożyłeś/aś jeszcze wniosku o status i zaaplikujesz o pomoc socjalną, Twój wniosek o benefit zostanie automatycznie odrzucony.  

(Nie)sławna zasada 28 dni. 

Jeżeli władze w Wielkiej Brytanii odkryją, że nie złożyłeś/aś jeszcze wniosku o status osiedleńczy, otrzymasz oficjalne pismo nakazujące złożenie wniosku w przeciągu 28 dni. Będzie to odnotowane w Home Office i jeżeli nie złożysz wniosku w tym czasie, możesz zostać deportowany/a.

Ta zasada 28 dni zyskała popularność w mediach społecznościowych tuż przed terminem składania wniosków 30 czerwca i wielu ludzi mylnie założyło, iż jest to forma przedłużenia terminu składania wniosków. Należy podkreślić, że będzie to nadal uważane za spóźniony wniosek, a zatem zastosowanie mają te same zasady dotyczące spóźnionych wniosków, o których mowa powyżej. Home Office twierdzi, że przyjmie hojne podejście do osób składających wnioski z opóźnieniem, ale przynajmniej teoretycznie zawsze istnieje szansa, że ​​nie uznają powodów, dla których aplikujesz po terminie i odmówią rozpatrzenia Twojego wniosku.

Co się stanie jeżeli złożymy wniosek po terminie i wciąż czekam na decyzję?

[Update: 6 sierpnia Home Office ogłosił ochronę tymczasową dla tych, którzy złożyli spóźniony wniosek do unijnego systemu osiedleńczego. Oznacza to, że osoby, które złożyły wniosek i których wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, zachowują dotychczasowe prawa przez cały czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Osoby te będą mogły udowodnić swoje prawo do pracy poprzez wygenerowanie specialnego kodu (Share Code) za pomocą cyfrowego Certyfikatu Złożenia Wniosku (Certificate of Aplication) lub przez Employer Checking Service. Więcej informacji na temat czeków na pracę znajdziesz w naszym najnowszym poście.

Jeżeli uważasz, że zostałeś/aś potraktowany/a niesprawiedliwie lub, że Twoje prawa zostały pogwałcone, masz prawo złożyć skargę do niezależnej organizacji Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements.

Czas nie jest Twoim przyjacielem: złóż wniosek jak najszybciej.

Chociaż ci, którzy złożyli wniosek po terminie, znajdują się w gorszej sytuacji niż ci, którzy złożyli wniosek na czas, ich sytuacja będzie i tak znacznie lepsza niż tych, którzy w ogóle nie złożyli wniosku. Nie zapominaj jednak, że będziesz musiał/a wyjaśnić, dlaczego składasz wniosek z opóźnieniem, aby Twoja aplikacja została zaakceptowana. Mimo że Home Office powinno być łagodne, jeśli chodzi o rozpatrywanie spóźnionych wniosków, im dłużej czekasz, tym trudniej będzie usprawiedliwić spóźnienie.

Darmowa pomoc w składaniu wniosków o status osiedleńczy jest wciąż dostępna. Skontaktuj się z nami lub organizacją pomocową w Twojej okolicy

Po więcej informacji na temat późnych wniosków o status osiedleńczy, odwiedź stronę Free Movement tutaj lub tutaj.