Pieteikšanās ES Pilsoņa statusam pēc pieteikšanās termiņa beigām

Pieteikšanās ES Pilsoņa statusam pēc pieteikšanās termiņa beigām

Tu joprojām vari pieteikties pastāvīgajam vai pagaidu statusam!

Tiem, kuriem ir tiesības pieteikties ES Pilsoņa statusm*, joprojām var pieteikties pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusa saņemšanai, kaut arī pieteikšanās termiņš 2021. gada 30. jūnijs jau ir beidzies. Novēloti pieteikumi ir pašu pieteicēju ziņā. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzējam ir jāpaskaidro un jāpierāda, kādēļ peieteikšanās nav notikusi noteiktajā termiņā. Iekšlietu ministrijas darbinieks (referents) izvērtēs vai pieteikuma iesniedzējs atbilst vienai no kategorijām un bija pamatots iemesls novēlotam pieteikumam, un izlems vai pieteikumu pieņemt, vai noraidīt.

Nokavējuma pamatojumu/ iemeslu nepilnīgs saraksts, kas iekļauts Iekšlietu ministrijas darbinieku norādījumos:

  • Bērni (iekaitot bērnus aprūpē, arī ilgtermiņa)
  • Fiziskā un garīgā rīcībspēja un/vai aprūpe vai atbalsts
  • Nopietnas saslimšanas vai nozīmīgas ārstēšanās
  • Mūsdienu verdzības upuris
  • Vardarbīgas un konrolējošas attiecības vai situācijas
  • Citi pārliecinoši iemesli, praktiski un emocionāli
  • Imigrācijas kontroles izņēmumu darbība izbeidzas
  • Uzturēšanās atļauja iebraukt vai uzturēties, ierobežota vai neierobežota
  • Dokumets vai statuss saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) regulām

Kā pietekties pēc termiņa beigām?

Novēlotie pieteikumi var tikt iesniegti lietojot lietojumprogrammu “EU Exit: ID Document Check app” vai tiešsaistē valdības tīmekļa vietnē, ja pieteikuma iesniedzējam ir derīgs personu apliecinošs dokuments. Ja tāda nav, tad ir jāpieprasa pieteikuma forma papīra veidā. Šai pieteikuma formā būs papildus jautājums, kas prasīs norādīt nokavējuma iemeslu.

Kas notiks, ja es nepieteikšos?

Pēc 1. jūlija ikviens, kurš dzīvos Apvienotajā Karalistē (AK) bez derīga imigrācijas statusa, uzturēsies šeit nelikumīgi. EEZ pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem likumīgs statuss ir ES Pilsoņa statuss vai vīza, kas izsniegta saskaņā ar AK uz punktiem balstīto imigrācijas sistēmu.

Tā kā patreiz strādājošo vai īrnieku (Skotijā privāts izīrētājs nepārbauda īrniekus) pārbaudes nav obligātas, tādēļ pieteikuma iesniegšanas nokavēšanas rezultātā darba attiecības neizbeigsies vai nenotiks izlikšana no dzīves vietas. Taču Jūs saskarsieties ar problēmām, ja gribēsiet mainīt darbu, jo tad Jums būs jāpierāda, ka Jums ir tiesības strādāt AK. Pat ja Jūsu patreizējam darba devējam vai izīrētājam nav obligāti jāpārbauda Jūsu statuss, viņi par Jums var ziņot Iekšlietu ministrijai, ja uzzin, ka Jūs dzīvojat AK nelikumīgi.

Skotijas Nacionālais Veselības dienests (NHS Scotland) norāda, ka nepieprasīs pierādīt statusu, taču ar laiku iespējams, ka Jums būs jāsāk maksāt par medicīniskajiem pakalpojumiem. Darba un pensiju Departaments (DWP, Department for Work and Pensions) un Iekšlietu ministrija (Home Office) savstarpēji sadarbojas. Gadījumā, ja tiks atklāts, ka Jūs saņemat pabalstus, bet neesat pieteikušies ES Pilsoņa statusam, Jūs vispirms tiksiet brīdināti un ja Jūs joprojām nepieteiksieties, Jūsu pabalstu izmaksa tiks apturēta. Ja Jūs nebūsiet pieteikušies ES Pilsoņa statusam un iesniegsiet jaunu pieteikumu pabalstu saņemšanai, Jūsu pieteikumu automātiski noraidīs.

(Bēdīgi) slavenais 28 dienu noteikums

Ja AK valsts iestāde uzzinās, ka esat nokavējis pieteikšanos ES Pilsoņa statusam, Jums tiks izsniegts brīdinājums, ka Jums 28 dienu laikā jāiesniedz pieteikums. Brīdinājusm tiks reģistrēts Iekšlietu ministrijā un, ja Jūs minetajā laikā neiesniegsiet pieteikumu, Jūs var izraidīt no AK.

“28 dienu noteikums” guva savu popularitāti socialajos tīklos pirms noteiktā termiņa 2021. gada 30. jūnijā, kad cilvēki kļūdaini pieņēma, ka minētās 28 dienas ir termiņa pagarinājums. Svarīgi minēt, ka uz šādu pieteikumu attieksies visi augstāk minētie noteikumi, kas attiecas uz novēlotu pieteikumu. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka novēloto pieteikumu izskatīšanai tiks piemērota dāsna pieeja, taču ir iespējams, ka pieteikumā uzrādītos nokavējuma iemeslus var neuzskatīt par īsteniem un Jūsu pieteikumu var nepieņemt izskatīšānai.

Kas notiks, es pieteikumu iesniedzu novēloti un tagad gaidu lēmumu?

[Aktualizēts: 2021. gada 6. augustā Iekšlietu ministrija izsludināja pagaidu aizsardzību tiem, kuri iesnieguši novēlotus pieteikumus ES Pilsoņu statusam.

Šie pieteikumu iesniedzēji varēs pierādīt savas tiesības strādāt, ģenerējot kodu no digitālā pieteikuma sertificāta vai arī izmantojot Darba devēja pārbaudes metodi. Vairāk informāciju par to kā tiek pārbaudītas tiesības strādāt, Jūs varat atrast mūsu publikācijās.

Mēs esam ievērojuši, ka Iekšlietu ministrijas sarakste, kas apliecina pieteikumu saņemšanu, nav tikusi atjaunota un ir nepareizi formulēta, norādot, ka darba devējiem nevajadzētu pieņemt darbā cilvēkus, kuri piesakās novēloti un gaida lēmumu. Šeit minētais ir pretrunā ar pēdējām izmaiņām Norādījumos darba devējiem.]

Ja Tev šķiet, ka Tu tiec diskriminēts vai Tavas tiesības tiek pārkāptas, Tu vari iesniegt sūdzību Pilsoņu tiesību vienošanās Neatkarīgās uzraudzības iestādei (Independent Monitoring Authority for the Citizens’ Rights Agreements).

Nekavējies! Iesniedz pieteikumu cik ātri vien iespējams  

Kaut arī tie, kas iesniedza pieteikumus ar novēlošanos, atrodas mazāk labvēlīgā stāvoklī kā tie, kas pieteicās savlaicīgi; tomēr tie, kas pieteicās novēloti, atrodas labākās pozīcijās par tiem, kuri vispār nav pieteikušies. Neaizmirsti, ka Tev pieteikumā būs jānorāda novēlošanās iemesls, lai Tavu pieteikumu pieņemtu. Kaut arī Iekšlietu ministrijai vajadzētu būt dāsniem, izskatot novēlotus pieteikumus, jo ilgāk atliksi pieteikšanos, jo grūtāk būs pamatot kavējuma iemeslu.

Bezmaksas palīdzība ir pieejama, piesakoties ES Pilsoņa statusam. Sazinies as mums vai vietējo atbalsta organizāciju.

Lai saņemtu vairāk informācijas par ES Pilsoņa statusa novēlotiem pieteikumiem, apmeklē Pārvietošanās brīvības (Free Movement) tīmekļa vietni šeit un šeit.

Šis raksts aktualizēts 2021. gada 24. augustā.

*Pilns nosaukums angliski – EU Settlement Scheme (EUSS), latviski – ES pilsoņu uzturēšanās statusa nostiprināšanas shēma