Υποβολή αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου

Υποβολή αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου

Μπορείτε ακόμη να κάνετε αίτηση για settled ή presettled status!

Όσοι πληρούν τα κριτήρια για να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα διακανονισμού της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμα αίτηση για καθεστώς προσωρινής (pre-settled) ή μόνιμης παραμονής(settled), δηλαδή ακόμη και μετά την 30η Ιουνίου 2021.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται, κατά την κρίση του εκάστοτε υπαλλήλου που εξετάζει την υπόθεσή σας.

Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες επιβάλλεται να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησαν την υποβολή της αίτησής τους. ……΅Στη συνέχεια, ο υπάλληλος που έχει αναλάβει την υπόθεση, α) θα αποφασίσει κατά πόσο ο αιτών εμπίπτει στις ορισμένες από το Home Office κατηγορίες ‘ανωτέρας βίας΄, ώστε να δικαιούται να υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση, και β) θα αποφασίσει αν θα δεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση.

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των αιτιών που συνιστούν ‘ανωτέρα βία’ και δικαιολογούν την υποβολή εκπρόθεσμης αίτησης, αναφέρεται στις  κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση αιτήσεων από τους υπαλλήλους του Ηome Office και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες  :

 • Παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των κηδεμόνων τους που τα φροντίζουν)
 • Άτομα με σωματικές ή διανοητικές βλάβες ή/και εξειδικευμένες ανάγκες φροντίδας ή υποστήριξης
 • Άτομα με σοβαρή ιατρική πάθηση ή ανάγκη ιατρικής περίθαλψης
 • Θύματα καταναγκαστικής εργασίας
 • Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Άλλοι επιτακτικοί, πρακτικοί λόγοι/ λόγοι κοινωνικής ευαισθησίας
 • Άρση της εξαίρεσης από τον μεταναστευτικό έλεγχο
 • Υφιστάμενη περιορισμένη ή επ’ αόριστου άδεια εισόδου ή παραμονής
 • Έγγραφο ή καθεστώς σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση εκπρόθεσμα;

Εκπρόθεσμες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής για έξυπνα κινητά EU Exit: ID app: Εφαρμογή ελέγχου εγγράφων ταυτοποίησης ή ηλεκτρονικά, στην κυβερνητική σελίδα, όταν ο αιτών διαθέτει έγκυρη ταυτότητα ή βιομετρικό διαβατήριο.

Σε περίπτωση που ο αιτών δε διαθέτει τα παραπάνω, πρέπει να αιτηθεί να του αποσταλεί η αίτηση ταχυδρομικώς. Θα υπάρχει μια πρόσθετη ερώτηση στο έντυπο, όπου θα ζητά να εξηγήσετε την αιτία που υποβάλλετε εκπρόθεσμη αίτηση.

Τι θα συμβεί αν δεν κάνω αίτηση;

Μετά την 1η Ιουλίου, όλοι όσοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχουν διασφαλίσει το μεταναστευτικό τους καθεστώς(στην περίπτωση των ΕΕ/Ελβετών  πολιτών και των μελών των οικογενειών τους, στα πλαίσια του συστήματος υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής των ΕΕ πολιτών κατοίκων του ΗΒ και σύμφωνα με τους κανόνες του νέου μεταναστευτικού συστήματος), θα αντιμετωπιστούν ως παράνομα διαμένοντες!

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναδρομικών ελέγχων για ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους ή ενοικιαστές (στη Σκωτία δεν διενεργούνται έλεγχοι μίσθωσης από ιδιώτες ιδιοκτήτες), η εκπρόθεσμη αίτηση για settled ή pre-settled status δε θα οδηγήσει απαραίτητα  στην απόλυση ή έξωσή σας.

Ωστόσο σημειώστε ότι θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες, εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τη δουλειά σας, καθώς σε αυτό το σημείο θα σας ζητηθεί να αποδείξετε το δικαίωμά σας να εργαστείτε νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, ακόμη και αν ο εργοδότης ή σπιτονοικοκύρης σας δεν υποχρεούται να ελέγξει το μεταναστευτικό σας καθεστώς, πιθανά να σας αναφέρει στο Home Office, εάν διαπιστώσει ότι διαμένετε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Σκωτίας(ΝHS) υποστηρίζει ότι δε θα σας ζητήσει να αποδείξετε το μεταναστευτικό σας καθεστώς. Παρόλα αυτά, σημειώστε ότι, σε κάθε περίπτωση, ρισκάρετε να χρεωθείτε για παροχή τυχόν υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης.

Το Υπουργείο Εργασίας (DWP) και το Υπουργείο Εσωτερικών, διενεργούν συχνούς ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι διεκδικείτε παροχές προνοίας(UK benefits), χωρίς να έχετε αιτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ΕΕ, θα λάβετε, σε πρώτη φάση, μια ειδοποίηση. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην υποβάλετε αίτηση, θα αναστείλουν τη μηνιαία καταβολή του επιδόματός σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν έχετε αιτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και υποβάλλετε αίτηση για ένα επίδομα προνοίας, θα απορριφθείτε αυτόματα!

Ο ‘διάσημος’  κανόνας των 28 ημερών.

Εάν μια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου διαπιστώσει ότι χάσατε την προθεσμία υποβολής αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ΕΕ πολιτών του ΗΒ, θα σας αποστείλει ειδοποίηση για να αιτηθείτε εντός των επόμενων 28 ημερών. Αυτό θα καταγραφεί από το Ηοme Οffice. Σε περίπτωση που δεν αιτηθείτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, διατρέχετε τον κίνδυνο να σας απελάσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτός ο κανόνας των 28 ημερών κέρδισε δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου, όταν πολλοί άνθρωποι θεώρησαν λανθασμένα πως δόθηκε παράταση. Εδώ να πούμε ότι,  η αίτηση εντός των 28 ημερών υπάγεται με την σειρά της στην κατηγορία των εκπρόθεσμων αιτήσεων και ως εκ τούτου, θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι θα κρατήσει μια επιεική στάση απέναντι σε όσους αιτηθούν εκπρόθεσμα. Ωστόσο-έστω και θεωρητικά- υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μη δεχθούν τους λόγους για τους οποίους καθυστερήσατε την υποβολή της αίτησή σας και να μη σας επιτρέψουν να αιτηθείτε.

Τι θα συμβεί αν αιτήθηκα εκπρόθεσμα και δεν έχω λάβει ακόμη την απόφαση;

[Ενημέρωση: Στις 6 Αυγούστου, το Υπουργείο Εσωτερικών(Home Office) ανακοίνωσε προσωρινή προστασία για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση στο σύστημα διακανονισμού της ΕΕ. Αυτά τα άτομα θα μπορούν να αποδείξουν το δικαίωμά τους να εργαστούν στο ΗΒ, δημιουργώντας τον Κωδικό Κοινής Χρήσης(share code) χρησιμοποιώντας το ψηφιακό πιστοποιητικό εφαρμογής τους ή από την Υπηρεσία Ελέγχου Εργοδότη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο για το νόμιμο δικαίωμα εργασίας στο ΗΒ στην  τελευταία μας ανάρτηση.

Διαπιστώσαμε ότι μέρος της αλληλογραφίας του Home Office που επιβεβαιώνει την παραλαβή των αιτήσεων, δεν έχει ακόμη ενημερωθεί και ως εκ τούτου διατηρεί την εσφαλμένη διατύπωση ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να απασχολούν άτομα που υποβάλλουν αίτηση αργά και αναμένουν απόφαση. Αυτό αντιτίθεται με τις τελευταίες αλλαγές  στον Οδηγό Εργοδότη.] Εάν πιστεύετε ότι ο τρόπος που σας αντιμετώπισαν συνιστά διάκριση εναντίον σας ή ότι έγινε παραβίαση των δικαιωμάτων σας ως ΕΕ πολίτη, μπορείτε να το καταγγείλετε στην  Ανεξάρτητη Αρχή Παρακολούθησης για τις Συμφωνίες δικαιωμάτων των πολιτών

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα: Υπέβαλε την αίτησή σου τώρα!

Παρόλο που όσοι κάνουν αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση- συγκριτικά με εκείνους που αιτήθηκαν εντός προθεσμίας- σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπισή τους θα είναι πολύ καλύτερη, σε σχέση με εκείνους που δεν έκαναν αίτηση.  Μην ξεχνάτε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί αιτήστε εκπρόθεσμα, για να γίνει δεκτή η αίτησή σας.

Παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών επιβάλλεται να δείξει επιείκεια όταν εξετάζει εκπρόθεσμες αιτήσεις, όσο περισσότερο περιμένετε για να αιτηθείτε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αιτιολογήσετε την καθυστέρησή σας.

Εξακολουθεί να παρέχεται  δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για αίτηση στο σύστημα καταγραφής των ΕΕ πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον τοπικό σας οργανισμό υποστήριξης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκπρόθεσμες αιτήσεις για settled ή pre-settled status, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της

Eλεύθερης Μετακίνησης ( Free Movement’s) εδώ και εδώ

 

Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε στις 24 Αυγούστου 2021.