Жилища, социални помощи и помощ, свързана със заетост

This service is currently closed. Read our factsheets on citizens’ rights here.

Ако имате Временен статут на уседналост или Статут на уседналост или имате право на такъв, нашата Служба за права на гражданите на ЕС може да ви предложи безплатна онлайн помощ и съвети по редица теми.

Нашата услуга вече е достъпна за граждани на ЕС, живеещи навсякъде в Шотландия, които имат право да останат в Обединеното кралство Великобритания, съгласно Споразумението за оттегляне и имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на граждани на ЕС.

Благодарение на нашия многоезичен екип и нашите доброволци можем да предложим услугата на няколко езика на ЕС.

Направленията, които покриваме в момента са:

➡ Жилища и бездомност

➡ Социални помощи

➡ Заетост

Ако не можем да ви помогнем с вашия казус, ще се опитаме да ви насочим към други служби, които ще могат да ви помогнат.

*Моля, имайте предвид, че ние предлагаме и помощ при подаване на заявления за Статут на уседналост и Временен статут на уседналост и можем също да отговорим на вашите запитвания, свързани със Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Използвайте нашата форма за контакт, за да се свържете с нас.

Какъв вид помощ можем да предоставим?

  • Помощ при попълване на формуляри за кандидатстване за социални помощи или жилище
  • Разясняване на вашите права за достъп до обществени услуги, като гражданин на ЕС
  • Съвети и помощ при оспорване на решения
  • Контакт с местните власти или отделите на Министерство на труда и пенсиите (DWP) от ваше име
  • Отправяне на запитвания към национални консулства в Шотландия

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ. Не сме в състояние да ви представляваме пред съдилища и трибунали, но можем да ви предоставим информация за организациите, които могат да ви помогнат.

Ние приемаме и правим препоръки от и към редица партньорски организации, с които работим.

Ето връзки към няколко източника на информация по следните теми:

Уебстраниците  на Съвети за граждани- Шотландия (Citizens Advice Scotland) и Службата за правна помощ за граждани (Civil Legal Assistance Office) също имат полезна информация по тези въпроси.

***Тази услуга се управлява с помощта на финансиране от Шотландското правителство. Първоначално, от януари до декември 2021 г. беше пилотирана в Единбург за граждани говорещи испански и полски език, с помощта на финансиране от Фонд за общността на Националната лотария.