Pomoc w sprawach mieszkaniowych, zasiłków socjalnych oraz związanych z zatrudnieniem

This service is currently closed. Read our factsheets on citizens’ rights here.

Nasz nowy dział pomocy dotyczącej praw obywateli UE, udziela darmowej pomocy i porad online, na temat wielu różnych zagadnień.  

Aktualnie, nasze usługi dostępne są wyłączenie dla obywateli UE mieszkających w Edynburgu. Pomoc udzielana jest w języku polskim i hiszpańskim, mamy jednak nadzieje, że uda nam się uzyskać fundusze, na pomoc w innych językach, w obszerniejszej części kraju. 

Zagadnienia którymi obecnie się zajmujemy to: 

➡ Sprawy mieszkaniowe i bezdomność 

➡ Zasiłki socjalne 

➡ Zatrudnienie (aktualnie, tylko doradca narodowości hiszpańskiej).   

Usługi świadczone są, dzięki wsparciu finansowemu National Lottery Community Fund

Jakiego rodzaju pomocy udzielamy?

  • Pomoc w wypełnianiu formularzy dotyczących zasiłków socjalnych i spraw mieszkaniowych 
  • Wyjaśnianie praw przysługujących obywatelom UE, dotyczących dostępu do świadczeń publicznych 
  • Porady i pomoc związana z kwestionowaniem podjętych decyzji 
  • Kontaktowanie się w imieniu klientów z lokalnymi władzami lub Ministerstwem Pracy i Emerytur (DWP)
  • Zwracanie się z pytaniami do konsulatów, na terenie Szkocji

UWAGA. Nie mamy możliwości reprezentowania Państwa w sądach ani w trybunałach, możemy jednak wskazać organizacje, które mogą pomóc.

Przyjmujemy również zgłoszenia od wielu organizacji partnerskich, z którymi współpracujemy.

Poniżej załączyliśmy linki do różnych informacji dotyczących powyższych zagadnień

Strony internetowe Citizens Advice Scotland i Civil Legal Assistance Office również zawierają przydatne informacje dotyczące powyższych zagadnień.