EU/EGT/svájci állampolgárok és családtagjaik oktatáshoz való jogával kapcsolatos források és információk

 

Gyermekek oktatáshoz való joga

 

Az emberi jogok európai egyezménye tartalmazza az egyének oktatáshoz való jogát Skóciában. Ez az ENSZ gyermekjogi egyezményének megfelelően kifejezetten úgy van megfogalmazva, hogy a gyerekekre is kiterjedjen.

MINDEN gyermeknek joga van iskolába járni. A szülők jogi felelőssége gondoskodni gyermekük oktatásáról: vagy iskoláztatással, vagy otthonoktatással.

 • A minőségi oktatáshoz való jog Skóciában elismert jog. A gyerekek 4-18 éves koruk között ingyenes oktatásra jogosultak, amíg általános és középiskolába járnak.
 • Tanulmányaik elősegítése céljából a gyerekeknek továbbá szükség szerint joguk van az iskola által biztosított kiegészítő oktatásra is, pl. ha csak kicsit vagy egyáltalán nem beszélnek angolul.
 • A gyerekek általában a hozzájuk helyileg legközelebb eső általános és középiskolába járnak. A lakóhelyük alapján a helyi önkormányzatok tájékoztatást nyújthatnak a gyerekek szokásos körzeti iskolájáról. Ezen a linken többet megtudhat helyi önkormányzatról. https://www.mygov.scot/register-your-child-for-a-school
 • A 12 éven felüli gyermekeknek joguk van részt venni az oktatásukról és a neki nyújtott támogatásról szóló döntéshozatalban.
 • Ezen a linken többet megtudhat a független iskolákba való beiratkozáshoz szükséges vízumkövetelményekről.

Menekült és menedékkérő gyerekek

A menedékkérő gyerekeknek, a menekült gyerekeknek, és a bevándorlási korlátozások alá eső gyermekeknek joguk van részt venni az önkormányzat által biztosított iskola előtti nevelésben és az iskolai oktatásban. Az oktatáshoz ugyanúgy joguk van, mint a helyi lakóhellyel rendelkező skót gyerekeknek.

A helyi önkormányzatoknak jogi kötelezettségük valamennyi tanköteles gyerek helyi oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, függetlenül attól, hogy milyen különleges nevelési igényeik vannak. Ez a jogi kötelezettség a gyermek bevándorlási jogállásától vagy tartózkodási jogától független.

A skót gyámszolgálat [Scottish Guardianship Service] lehetővé teszi, hogy a kísérő nélkül érkező menedékkérő gyerekek mér érkezésük pillanatától személyre szabott segítséget kaphassanak, amelybe beletartozik a tanulmányi támogatás is. Ezen a linken bővebb tájékoztatást talál a skót gyámszolgálatról. https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct-support/children-and-young-people/

Felsőoktatás

Az uniós polgárok letelepedési rendszere (EUSS)

Ha a letelepedési rendszer alapján skóciai lakosnak minősül, akkor további intézkedések nélkül is joga van az oktatáshoz (a letelepedési kérelem benyújtási határideje 2021. június 30. volt. Ha még nem nyújtott be kérelmet a letelepedési rendszerben, akkor ezt továbbra is megteheti, ha: Ön vagy valamely családtagja uniós, svájci, norvég, izlandi vagy liechtensteini állampolgár; ha későbbi határidő vonatkozik Önre; ha alapos indoka van arra, hogy miért nem tudott kérelmet benyújtani a 2021. június 30-i határidőig).

Skóciában az UCAS weboldalon jelentkezhet felsőoktatásba; az UCAS tájékoztatókat is biztosít a jelentkezés módjáról.  Ha bevándorlási jogállástól függő konkrét jelentkezési útmutatóra van szüksége, látogasson el az UKCISA weboldalra!

Anyagi támogatás:

Ha letelepedett vagy előzetesen letelepedett jogállása van az uniós polgárok bevándorlási rendszerében, akkor képzése során jogosult lehet anyagi támogatásra, amely magában foglalja a (teljes vagy részleges) tandíjat, tandíjtámogatást és megélhetési támogatást.

 • Amennyiben letelepedett jogállással rendelkezik, akkor tudnia kell igazolni letelepedett jogállását, és hogy a tanulmányai megkezdését megelőző legalább három évben az Egyesült Királyságban (vagy a szigeteken) élt.
 • Amennyiben előzetesen letelepedett jogállással rendelkezik, akkor tudnia kell igazolni az előzetesen letelepedett jogállást, személyazonosságát, valamint igazolnia kell, hogy a tanulmányai megkezdését megelőző legalább három évben az Egyesült Királyságban (vagy Gibraltárban/az EU-ban/Izlandon/Liechtensteinben/Norvégiában/Svájcban) élt.

A Student Awards Agency Scotlandon (SAAS) keresztül kérelmezheti az anyagi támogatást. A SAAS-hoz itt nyújthat be kérelmet.

Vízumok

Diákvízum – a következő esetekben kérelmezhet diákvízumot, ha az Egyesült Királyságban kíván tanulni és betöltötte a 16. életévét: ha egy jóváhagyott diákszponzor helyet ajánlott Önnek; ha elég pénze van ahhoz, hogy eltartsa magát és kifizesse a tandíjat; ha tud angolul beszélni, olvasni és írni; 16ü17 éves életkor esetén ha van szülői hozzájárulása.

Ezen a linken többet megtudhat a brit kormánytól a vízumokról és a letelepedési rendszerről.

Menedékkérők

A menedékkérők továbbtanulása jogilag nincs korlátozva. A felvételhez meg kell felelniük a tanulmányi követelményeknek. Azonban a felsőoktatásban való részvételt korlátozza a menedékkérők tandíjmentességre való jogosultsága, valamint az utazás és a tanulmányi költségek támogatottsága.

Az ilyen jellegű támogatás a következőkre korlátozódik:

 • Angol, mint ideggennyelv [English for Speakers of Other Languages – ESOL] nappali tagozatos vagy részidős tanfolyam.
 • Részidős felsőfokú/nem felsőfokú képzések (ha a menedékkérők más képzésre kívánnak járni, akkor nemzetközi tandíjat kell fizetniük). Ezen a linken többet megtudhat a támogatható képzésekről.

Menekültek/ humanitárius védelemben részesülők/ egyedi elbírálású tartózkodási engedéllyel rendelkezők

A menekült jogállású, humanitárius védelemben részesülő, vagy egyedi elbírálású brit tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek a skót lakosokkal azonos alapon férhetnek hozzá a felsőoktatáshoz. Jogosultak a „belföldi” tandíj megállapítására, és a Student Awards Agency for Scotland hiteleire és ösztöndíjaira. Ugyanazok a feltételek vonatkoznak rájuk, mint más Skóciában letelepedett diákokra, ha teljesítik az alábbiakat:

 • A jogállás megszerzése óta az Egyesült Királyságban laknak.
 • Szokásos tartózkodási helyük Skócia. A menekültek mentesülnek a három év tartózkodást előíró szabály alól, és „belföldi diáknak” tekintendők.

További források

Skót menekülttanács [Scottish Refugee Council] https://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/direct- support/

Tanulmányi és diplomás vízumok – https://www.scotland.org/study/how-to-apply/study-and-graduate-visas

UNICEF Brit jelentés az oktatáshoz való jogról – https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/UNICEF-UK-POLICY-POSITION-Scotland-1.pdf