Resources and information about the right to healthcare for EU/EEA/Swiss citizens and their family members

Източници и информация за правото на здравеопазване за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария и членове на техните семейства

Всеки има право на възможно най-висок стандарт на физическо и психическо здраве. Като такива имаме право на достъп до качествени здравни услуги.

Национална здравна служба – Шотландия (NHS)

В Шотландия здравеопазването се предоставя от шотландската Националната здравна служба (NHS) – публично финансирана здравна система. Когато ползвате услугите на NHS имате права и отговорности съгласно Закона за правата на пациентите (Шотландия) от 2011 г.

В Шотландия всеки има законно право да получи здравно обслужване, което:

 • Отговаря на личните нужди.
 • Дава приоритет на личното здраве и благополучие.
 • Осигурява информация и помощ на пациентите, така че те да могат да участват в решенията свързани с грижите за тях.

Грижите, предлагани от NHS, никога няма да бъдат засегнати от защитени признаци (основания), като например, възраст, раса, пол.

Повечето услуги на Националната здравна служба на Шотландия (NHSS) се предоставят безплатно, но има някои услуги, които не са безплатни, като например зъболечение и лечение на очите. Следвайте тази връзка за информация как можете да бъдете подпомогнати с покриването на тези разходи https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights/access/help-with-health-costs.

Всеки има право да се регистрира в Обща практика (GP) / поликлиника. Това е основният контакт за медицински услуги. NHS 24 може да помогне с медицински запитвания, когато личните лекари и зъболекарите не работят и вие се чувствате твърде зле, за да чакате докато те отворят. Можете да получите достъп до NHS 24, като наберете телефонен номер 111.

Достъп до здравеопазване

Схема за уседналост на граждани на ЕС (EUSS)

Гражданите на ЕС, ЕИП или Швейцария, живеещи в Шотландия към 31 декември 2020 г., могат да продължат да използват услугите на NHSS. NHSS не споделя информация за пациенти с Министерство на вътрешните работи (Home Office).

Всеки в Шотландия може да се регистрира при личен лекар (GP) и има право на безплатно общо медицинско лечение и рецепти.

Винаги трябва да търсите лечение от NHS, ако имате нужда от него. Никой член на персонала на NHSS няма да изисква от вас да предоставите доказателство за вашия постоянен или временен статут на уседналост.

NHSS няма да изиска заплащане за болнично или специализирано лечение ако отговаряте на условията за уседналост в Обединеното кралство Великобритания, но тепърва ще кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС. Тези, които не са кандидатствали и няма да кандидатстват по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, може да нямат законно право да останат в Обединеното кралство Великобритания и в този случай NHSS може да изиска заплащане за бъдещо специализирано лечение.

Ако имате право да кандидатствате по Схемата за уседналост на граждани на ЕС, но все още не сте го направили, свържете се с нас. Ние можем да ви помогнем.

Бежанци и търсещи убежище

Лица, търсещи убежище:

 • Търсещите убежище могат да получат здравни грижи от NHS, ако: молбата им за убежище все още се разглежда; обжалват отхвърлена молба за убежище или молбата им е била отхвърлена и чакат Министерството на вътрешните работи да уреди прибирането им у дома.
 • Тези, които са получили убежище, ще получат здравни грижи, ако са получили: предоставена хуманитарна закрила, имат предоставено разрешение по преценка за пребиваване в Обединеното кралство Великобритания или са получили право да пребивават в Обединеното кралство Великобритания като бежанец.
 • Когато се регистрирате като пациент на NHS, може да ви помолят да покажете вашата Регистрационна карта за кандидатстване (ARC) (може да сте я получили по време на скрининг интервюто ви за убежище) или документи от Граничната агенция на Обединеното кралство, в които се посочва, че сте кандидатствали за убежище.

Бежанци:

 • Ако сте получили право да пребивавате в Обединеното кралство Великобритания като бежанец, ще получите здравни грижи чрез NHS.
 • Когато се регистрирате като пациент на NHS, може да ви помолят да покажете паспорт, документи за пътуване или разрешение за пребиваване с биометрични данни или писмо от Министерството на вътрешните работи, че ви е разрешено да пребивавате в Обединеното кралство Великобритания.
 • След като се регистрирате като пациент на NHS, повечето от здравните услуги на NHS ще бъдат безплатни. Може да се наложи да плащате за някои услуги, като за зъболекар и лечение на очите.

Членове на семейството:

 • Ако сте регистриран като пациент на NHS, живеещите в Шотландия с вас съпруга/съпруг/граждански партньор и вашите деца също могат да получат здравни услуги на NHS. Децата трябва да са на възраст до 16 години или под 19 години и да учат редовно. Може да се наложи да покажете удостоверение за брак или гражданско партньорство или удостоверения за раждане на вашите деца.

За да получите здравно обслужване от NHS, трябва да намерите семеен лекар (GP) възможно най-скоро след пристигането ви в Шотландия и да поискате да ви регистрират като пациент на NHS. Регистрацията е безплатна. Може да се наложи да посетите повече от един общопрактикуващ лекар във вашия район, докато намерите такъв с достатъчно място в техния списък с пациенти, за да ви регистрира.

Ако имате нужда от помощ за намиране на личен лекар, който може да ви регистрира, можете да се обадите на телефонната линия за помощ на NHS inform на 0800 22 44 88 или посетете  връзката https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice. Горещата линия на NHS предоставя безплатна услуга за устен превод.

Ами ако не съм регистриран пациент на NHS?

Ако не сте регистрирани като пациент на NHS, все пак имате право на някои здравни услуги на NHS. Услугите, които са безплатни за всички, включват:

 • Спешна помощ в болница (злополука и спешна помощ, отделение за леки наранявания или спешно отделение)
 • Спешна помощ при личен лекар
 • Спешна помощ и превоз с линейка
 • Услуги свързани със сексуално здраве (семейно планиране)
 • Лечение на някои инфекциозни заболявания и болести, предавани по полов път

Достъп до преводач за здравеопазване

Отговорност на вашия доставчик на медицински услуги е да гарантира, че имате преводач, за да имате достъп до здравните услуги. Това е безплатна и поверителна услуга.

NHS-24 – Имате право на достъп до неспешната телефонна здравна линия NHS-24, ако имате нужда от преводач. За да направите това, наберете телефонния номер 111, натиснете 9, когато чуете записаното съобщение (ако искате да чуете съобщението на други езици, натиснете 1). Ще имате възможност да изберете предпочитания от вас език между полски, арабски, мандарин, испански, румънски, сорани или украински език. Ще има също и опция за всеки друг език. Операторът на NHS ще обезпечи преводач, който да се присъедини към тристранния разговор с вас.

Прием при личен лекар и в болница – За да получите достъп до преводач за прием при личен лекар или в болница, посетете уебсайта на местната здравна служба/ поликлиника. Свържете се с персонала на рецепцията на личния лекар или в болницата, която посещавате и те ще осигурят преводач за уговорения ви прием.

Спешна помощ – Когато се обаждате на службите за спешна помощ на телефон 999 ще бъде осигурен преводач.

Допълнителни източници

NHS – https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights

Шотландско правителство – https://www.gov.scot/publications/charter-patient-rights-responsibilities-easy-read/pages/1/

NHS Бежанци и търсещи убежище – https://www.nhsinform.scot/media/1126/health-care-for-asylum-seekers-and-refugees-in-scotland-v6-2016-206.pdf

Служба за съвети и помощ за пациенти (PASS) – в местното Бюро за съвети за граждани (Citizen’s Advice Bureau ), (намерете най-близкото бюро в интернет на www.cas.org.uk или в местния телефонен указател). PASS е независима организация и предоставя безплатна, поверителна информация, съвети и подкрепа на всеки, който ползва услугите на NHS в Шотландия.

This information was updated on 19th May 2022.